Sommersupplering

Fag med sommersupplering

Du kan blive optaget på sommersupplering på kandidatuddannelser inden for:

  • Arbejdslivsstudier
  • Psykologi
  • Sundhedshedsfremme og Sundhedsstrategier
  • Pædagogik og Uddannelsesstudier
  • Sociale Interventionsstudier
  • Socialt Entreprenørskab og Management
  • Spatial Designs and Society
  • Plan, By og Proces
  • Geografi
  • Nordic Urban Planning Studies

Datoer for sommersupplering 2020

1. del: Obligatorisk undervisning 1., 2. og.3. juli fra 8-16.

2. del: Selvstudium i ugerne 28, 29, 30, 31 og 32

3. del: Obligatorisk undervisning fra 10. august til og med 21. august alle hverdage fra 8-16

Mundtlige eksamen d. 21. august