Sådan søger du

Eksterne ansøgere

Ønsker du at deltage i kurset, men går ikke på Roskilde Universitet:

Ansøgningsdeadline: 15. marts 2023.

Ansøgninger vil så vidt muligt blive behandlet løbende inden ansøgningsfristen. Når du har ansøgt, vil du modtage en optagelsesmail senest den 15. marts 2023.

Kurset giver 5 ECTS-point. 

Er du studerende på anden dansk uddannelsesinstitution

Du kan få meritoverført kurset uden at betale for kurset, forudsat at kurset kan meritoverføres til din uddannelse. Vi skal modtage din uddannelses forhåndsgodkendelse senest d. 25. marts. 

Link til ansøgningsskema

Er du ekstern og ikke fra anden dansk uddannelsesinstitution

Prisen for kurset er 2125 kr. Betaling er påkrævet for at blive indskrevet på kurset. Når du har ansøgt, vil du modtage informationer om betaling.

Link til ansøgningsskema

RUC-studerende

På kurset "Projektledelse" er der direkte optag for kandidatstuderende på Socialvidenskab, Politik og Forvaltning samt Politik.

Du tilmelder dig kurset via STADs selvbetjening. Ansøgningsdeadline for RUC-studerende i STADs: 1.-15. december 2022.

Studerende på andre uddannelser på RUC

Du skal søge optagelse via dette ansøgningsskema – fristen er den 15. marts 2023 (søg også selvom du ikke har fået svar på din forhåndsgodkendelse endnu, den kan du eftersende)

Du skal også søge om forhåndsgodkendelse. Det gør du via ansøgningsskema til forhåndsgodkende, som du finder på denne side. – tjek ansøgningsfrister på siden.

Kurset giver 5 ECTS-point. Kurset er på kandidatniveau og forudsætter, at du har en bacheloruddannelse.