Sådan søger du

Eksterne ansøgere

Ønsker du at deltage i kurset, men går ikke på Roskilde Universitet:

Ansøgningsdeadline: 15. juni 2022.

Ansøgninger vil så vidt muligt blive behandlet løbende inden ansøgningsfristen. Når du har ansøgt, vil du modtage en optagelsesmail senest den 15. juli 2022.

Kurset giver 5 ECTS-point. 

Er du studerende på anden dansk uddannelsesinstitution

Du kan få meritoverført kurset uden at betale for kurset, forudsat at kurset kan meritoverføres til din uddannelse. Vi skal modtage din uddannelses forhåndsgodkendelse senest d. 25. juni.

Er du ekstern og ikke fra anden dansk uddannelsesinstitution

Prisen for kurset er 2125 kr. Betaling er påkrævet for at blive indskrevet på kurset. Når du har ansøgt, vil du modtage informationer om betaling.

RUC-studerende

På kurset "Projektledelse" er der direkte optag for studerende på Socialvidenskab, Politik og Forvaltning samt Politik.

Kurset giver 5 ECTS-point. Kurset er på kandidatniveau og forudsætter, at du har en bacheloruddannelse.

Du tilmelder dig kurset via STADS selvbetjening. Ansøgningsdeadline for RUC-studerende i STADs: 1.-15. juni 2022.

Studerende på andre uddannelser på RUC

Du skal først søge dit studienævn om forhåndsgodkendelse. Det gør du via dette ansøgningsskema.