Samarbejder i Center for Organisationspsykologi

Vil du samarbejde med os?

Vores forskningsnetværk består af professionelle inden for det organisationspsykologiske felt, der bidrager med idéer og sparring i forbindelse med forskningsprojekter.

Vil du høre nærmere, så kontakt svisholm@ruc.dk