Roskilde Universitets nøgletal

Antal nyindskrevne 2019-2021
Tabel 1: Antal nyindskrevne på Roskilde Universitet 2019 - 2021
Totalt antal indskrevne studerende på Roskilde Universitet 2019-2021
Tabel 2: Totalt antal indskrevne studerende på Roskilde Universitet 2019-2021
Tabel som viser førsteårsfrafald 2019-2021
Tabel 3: Førsteårsfrafald på Roskilde Universitet 2019 - 2021
Tabel som viser gennemførelsestid 2019-2021
Tabel 4: Gennemførelsestid på Roskilde Universitet 2019 - 2021
Tabel som viser antal dimittender 2019-2021
Tabel 5: Dimittender fra Roskilde Universitet 2019 - 2021
Tabel som viser ledighed for dimittender 2016-2018
Tabel 6: Ledighed for dimittender fra Roskilde Universitet 2016 - 2018