Roskilde Universitets nøgletal

Antal nyindskrevne 2017-2019
Tabel 1: Antal nyindskrevne på Roskilde Universitet 2017 - 2019
Totalt antal indskrevne studerende på Roskilde Universitet 2017-2019
Tabel 2: Totalt antal indskrevne studerende på Roskilde Universitet 2017-2019
Tabel som viser førsteårsfrafald 2017-2019
Tabel 3: Førsteårsfrafald på Roskilde Universitet 2017 - 2019
Tabel som viser gennemførelsestid 2017-2019
Tabel 4: Gennemførelsestid på Roskilde Universitet 2017 - 2019
Tabel som viser antal dimittender 2017-2019
Tabel 5: Dimittender fra Roskilde Universitet 2017 - 2019
Tabel som viser ledighed for dimittender 2014-2016
Tabel 6: Ledighed for dimittender fra Roskilde Universitet 2014 - 2016