Roskilde Universitets nøgletal

Antal nyindskrevne 2018-2020
Tabel 1: Antal nyindskrevne på Roskilde Universitet 2018 - 2020
Totalt antal indskrevne studerende på Roskilde Universitet 2018-2020
Tabel 2: Totalt antal indskrevne studerende på Roskilde Universitet 2018-2020
Tabel som viser førsteårsfrafald 2018-2020
Tabel 3: Førsteårsfrafald på Roskilde Universitet 2018 - 2020
Tabel som viser gennemførelsestid 2018-2020
Tabel 4: Gennemførelsestid på Roskilde Universitet 2018 - 2020
Tabel som viser antal dimittender 2018-2020
Tabel 5: Dimittender fra Roskilde Universitet 2018 - 2020
Tabel som viser ledighed for dimittender 2015-2017
Tabel 6: Ledighed for dimittender fra Roskilde Universitet 2015 - 2017