Forskningsgruppe > Kemi > Nyhed

Nyt kunstværk hædrer professor emeritus Poul Erik Hansens arbejde

I anledning af professor emeritus Poul Erik Hansens 75-års fødselsdag har kemi-faggruppen doneret kunstværket Chemophilia 1 til Roskilde Universitet. Kunstværket er skabt af den tyske kunstner Thomas Ruhland, som har hentet inspiration fra sit mangeårige arbejde som medicinalkemiker.
Detalje fra værket Chemophilia 1
Udsnit af værket Chemophilia 1 skænket af kemifaggruppen til professor emeritus Poul Erik Hansen.


Billedet Chemophilia 1 er en donation fra kemi-faggruppen til professor emeritus Poul-Erik Hansen i anledning af hans 75-års fødselsdag og for at ære hans mangeårige videnskabelige karriere. Som navnet antyder, er kunstværket også en hyldest til kemi. I stedet for at bruge traditionel maling og lærred har kunstneren Thomas Ruhland krystalliseret forskellige kemikalier på en sort glasplade. 

Alle de anvendte kemikalier har spillet en central rolle i Poul-Erik Hansens forskning og har smukke molekylære strukturer. Hertil hører f.eks. cykliske sukkermolekyler (cyclodextriner), aromaten pyren og salte af violursyre. Alle kemikalier, der er anvendt, har et højt kogepunkt og er forseglet i rammen, som derfor også sørger for sikkerheden for beskueren og miljøet.

Kunstner og kemiker med stærk tilknytning til Roskilde Universitet 

Thomas Ruhland (f. 1962) er en tysk kunstner og kemiker. Han har arbejdet næsten 15 år i medicinalindustrien som medicinalkemiker og er især kendt for sin syntetiske opdagelse af det antidepressive middel Trintellix. Thomas Ruhland har også i længere perioder bidraget med sin specialistviden i undervisningen i organisk og bioorganisk kemi som ekstern lektor på Roskilde Universitet.

Normalt opbevares kemikalier i kolber og er gemt i kemilaboratorier. Med det nye kunstværk er kemikalierne udstillet i det offentlige rum, og kunstværket illustrerer kemiens æstetik. Kunstneren ønsker derigennem at vække interessen og fascinationen for kemi, ikke mindst blandt studerende: 

"Hvis billedet kan hjælpe studerende til at blive motiverede og begejstrede, kan der ske fantastiske ting. De studerende kan bidrage til udviklingen af nye lægemidler, grønne produktionsprocesser eller innovative materialer. De vil med andre ord forme vores fremtidige samfund - forhåbentlig for det bedre", siger Thomas Ruhland.

Kunst som social skulptur

For Thomas Ruhland begyndte passionen for kunst, da han personligt mødte den tyske kunstner Joseph Beuys i 1982. Det gav Thomas Ruhland mulighed for at diskutere Joseph Beuys' unikke opfattelse af kunst, som rækker ud over den traditionelle kunstforståelse som værende at forme eller skabe billeder og skulpturer. For Joesph Beuys er kunst også en bevidst og aktiv deltagelse i udformningen af samfundet. Et kunstbegreb der får ham til at benævne sine egne værker som sociale skulpturer.

"Mødet med Joseph Beuys havde en dybtgående indflydelse på min karriere som både kunstner og kemiker, og de to ting blev uløseligt forbundet og inspirerede mig i mit akademiske arbejde, som i sidste ende førte mig til den syntetiske opdagelse af det antidepressive middel Trintellix", siger Thomas Ruhland.

Kunstværket Chemophilia 1 af Thomas Ruhland kan ses på sin permanente placering på Roskilde Universitet, bygning 28A.


Om Poul Erik Hansen

Poul Erik Hansen blev ansat på Roskilde Universitet i 1976 og udnævnt til professor i kemi i 1996. Han gik på pension i 2017 men fortsætter som professor emeritus med at være en aktiv forsker og kollega på Institut for Naturvidenskab og Miljø. Hans forskning er koncentreret om kernemagnetisk resonans, infrarød spektroskopi, teoretiske beregninger, isotopvirkninger, hydrogenbindinger, naturlige produkter og undersøgelser af biologisk forbindelser som usninsyre og curcumin.