| Tæt på videnskaben

Virksomheder sniger sig uden om etik med CSR

CSR er ingen garanti for etik, påpeger forsker i virksomhedsetik.
Firma


Det er personsagerne, der fylder, når medierne beskæftiger sig med virksomheders etiske ansvar; og ikke de vigtige, mere grundlæggende, etiske problemer. Det påpeger lektor og etik-ekspert fra Roskilde Universitet Jacob Dahl Rendtorff:

»Medierne interesserer sig mest for personhistorier. Fx en leder, der bruger nogle af pengene fra virksomheden til sig selv. Eller kommer i en inhabilitetskonflikt. Men de store linjer er de ikke så fokuseret på,« siger Jacob Dahl Rendtorff.

Til daglig er han lektor i etik og virksomhedsstudier ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på RUC.

Han forskning viser, at til trods for at CSR fylder stadig mere på mange virksomheders hjemmesider, og til trods for at mange virksomheder har set den økonomiske fidus i at integrere fx bæredygtighed i deres strategi, så er der stadig lang vej igen for mange virksomheder:

»Modeindustrien er et godt eksempel. En industri, som vi egentlig ikke tror, er så slem. Men meget tøj bliver produceret i udviklingslande af medarbejdere med meget dårlige vilkår,« siger han.
 

USA vs. Europa

I Europa taler man i det hele taget ikke så meget om etik, som handler om den generelle pligt til at gøre det moralsk gode og rigtige, men mere om CSR, som handler om virksomheders samfundsansvar, forklarer Jacob Dahl Rendtorff.

I USA diskuterer man i højere grad etik og har også helt andre muligheder for at anlægge sag mod virksomheder, der ikke lever op til deres etiske ansvar, og her er etik også koblet tættere til det juridiske ansvar og lovgivningen end i fx Danmark.

»Tag sagen om Hedehusenes fødevarevirksomhed, der sidste år solgte rullepølse med listeria, der tog livet af over 10 mennesker. Virksomheden er lukket nu. Men Fødevarestyrelsen kom meget sent ind i sagen. Der har ikke været det store retslige efterspil; der er ikke lagt sag an mod hverken virksomheden eller mod Fødevarestyrelsen. I USA er der meget større tradition for at bruge retssystemet, hvis virksomheder gør noget problematisk eller uetisk,« siger Jacob Dahl Rendtorff og påpeger samtidig, at USA ikke er et stort, fint forbillede, når det kommer til virksomheders etik.

I starten af 1980’erne fik den store amerikanske våbenproducent Lockheed Martin fx at vide, at hvis de skulle sælge våben til regeringen, så var det et krav, at de lavede en konkret etik-plan:

»Det gjorde de så, men deres etik-program handler meget om, at medarbejderne skal opføre sig ordenligt, men de diskuterer egentlig aldrig produkterne, som er våben. Så det er lidt et paradoks,« siger Jacob Dahl Rendtorff.
 

Det etiske paradoks

Og paradokser er der mange af, når man diskuterer CSR og etik, påpeger forskeren.

»Der findes tobaksvirksomheder, som forsøger at brande sig på, at de gør sig meget i filantropi. Det har virksomheden Philip Morris jo forsøgt. De har et produkt, der er problematisk og tænker: Hvordan kan vi prøve at retfærdiggøre, at vi har en etisk virksomhed? Her taler man om ’license to operate’,« siger Jacob Dahl Rendtorff.

Og her har fx tobaksindustrien men også modebranchen store problemer, understreger forskeren.

»Medarbejderne bliver behandlet dårligt, ofte taler vi om kummerlige vilkår i den 3. verden, og så er det ressourcekrævende at producere fx bomuld. Derudover er det dyrt og miljøforurenende at transportere tøj med containere fra ulandene til ilandene. Og ofte bruger man sit tøj meget lidt, inden man smider det ud,« påpeger Jacob Dahl Rendtorff.

Læs flere artikler fra Rubrik

Et andet eksempel er BP’s oliekatastrofe i Den Mexicanske Golf i 2010, som startede med at olieboreplatformen Deepwater Horizon eksploderede og sank med et kæmpe olieudslip til følge. Ulykken skete på et tidspunkt, hvor BP ellers var i gang med at relancere sig selv under sloganet 'Beyond Petroleum' i et forsøg på at brande sig som et moderne energiselskab, der formåede at se ud i fremtiden, forbi de fossile brændstoffer.

»De ville være en grøn virksomhed. Men den her store ulykke var jo frygtelig skadelig for deres rygte og viste samtidig, at de ikke har kontrol over den risiko, de tager,« siger Jacob Dahl Rendtorff.
 

Fakta om CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) bliver ofte oversat til ’virksomhedernes sociale ansvar’. Grundlæggende handler CSR om, at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, fx ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc. CSR har været og er stadig et omstridt emne. Den senere nobelpristager og økonom Milton Friedman har i en artikel i The New York Times i 1970 under overskriften ’The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits’ givet udtryk for, at virksomheder alene skal sørge for at skabe vækst og arbejdspladser, da de derved betaler al den gæld, de har til samfundet. Milton Friedmans opfattelse er dog blevet voldsomt udfordret igennem årene.