| Nyhed

Velfærdsforskning bliver samlet i nyt nationalt netværk på RUC

Nationalt Netværk for Velfærdsstudier skal være Danmarks samlingssted for viden og idéudveksling inden for velfærdsforskning.
To par hænder holder om hinanden
Medlemmer af Nationalt Netværk for Velfærdsstudier er forskere fra danske universiteter og forskningsinstitutter, der forsker i velfærdspolitik som for eksempel familiepolitik, beskæftigelsespolitik og ældreomsorg. Foto: Colourbox


En række forskere med ekspertise inden for velfærdsforskning bliver samlet i Nationalt Netværk for Velfærdsstudier på Roskilde Universitet.

Netværkets formål er at bidrage til og udvikle empiriske og teoretiske analyser og forståelser af velfærdsstater især med fokus på den skandinaviske velfærdsstatsmodel, ligesom netværket vil formidle viden om velfærdsstater.

”Netværket skal være stedet, hvor alle med interesse for den danske velfærdsstat henvender sig og udveksler ideer og viden om velfærdsstater, ligesom det skal være et samlingspunkt for udvikling af undervisning og formidling af den nyeste forskning,” siger professor (mso) ved RUC Tine Rostgaard, som er den ene af to ledere af netværket.

Målet er at sikre nationalt og internationalt samarbejde om forskning og undervisning inden for en bred tematisk vifte af samfundsvidenskabelig velfærdsforskning.

Netværkets medlemmer er forskere fra danske universiteter og forskningsinstitutter, der forsker i velfærdspolitik som for eksempel familiepolitik, beskæftigelsespolitik og ældreomsorg. Netværket er åbent for alle forskere med interesse for og indsigt i de nordiske velfærdsstater, og netværkets aktiviteter retter sig mod det danske forsknings- og uddannelsesmiljø.

Nationalt Netværk for Velfærdsstudier samarbejder desuden med det europæiske netværk for velfærdsanalyse, The European Network for Social Policy Analysis (ESPANet), og vil bidrage til dets aktiviteter.

Læs mere om Nationalt Netværk for Velfærdsstudier på forskningscentrets hjemmeside.