| Nyhed

Unge med psykosociale vanskeligheder kæmper for at få fodfæste på de videregående uddannelser

I en ny bog sætter forskere fra Roskilde Universitet og Aalborg Universitet fokus på de udfordringer, studerende med psykosociale vanskeligheder oplever på danske videregående uddannelser. Et stigende tempo i uddannelsessystemet samt samfundets, uddannelsesinstitutionernes og den enkeltes billede af den ”gode studerende”, som mange studerende ønsker at leve op til, skaber mistrivsel hos de studerende.
universitet
Forskningsprojekt peger på, at der skal skabes flere og mere inkluderende faglige og sociale fællesskaber i uddannelsessystemet. Arkivfoto fra Unsplash.com


De seneste årtier er der sket en stigning i antallet af unge, som mistrives, og flere danske og internationale undersøgelser peger på, at unge på videregående uddannelser befinder sig i en højrisikogruppe for at udvikle mental mistrivsel.

En undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet fra 2019 viser eksempelvis, at en ud af fem danske studerende altid eller generelt oplever høje niveauer af stress forbundet med at studere. Dette er udgangspunktet for en ny bog, 'Student’s experiences of psychosocial problems in Higher Education. Battling and belonging’, der præsenterer resultaterne af et treårigt forskningsprojekt, ’Studieliv og psykosociale problemer. Unges identitetsprocesser og fællesskaber i videregående uddannelser’, som bl.a. lektorerne Trine Wulf-Andersen og Lene Larsen fra Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet (RUC) og Lone Krogh og Annie Aarup Jensen fra Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet (AAU) står bag.

RUC baggrundsgrafik
Lektor Trine Wulf-Andersen

"(Det) er især (...) samfundets, uddannelsesinstitutionernes og den enkelte studerendes opfattelse af, hvad det vil sige at være en god studerende, der bidrager til, at studerende med psykosociale vanskeligheder oplever et øget pres"

RUC baggrundsgrafik
Lektor Annie Aarup Jensen:

"Det er vigtigt at løse problemet med tidspres i uddannelsessystemet, men det alene vil ikke ændre situationen. Et nødvendigt skridt er også at skabe flere og mere inkluderende faglige og sociale fællesskaber"

Fakta

- Læs mere om bogen ‘Student’s experiences of psychosocial problems in higher education. Battling and belonging’ på forlagets hjemmeside

- Bogen er skrevet af Trine Wulf-Andersen, Lene Larsen, Annie Aarup Jensen, Lone Krogh, Aske Stigemo og Mathias Hulgård Kristiansen og præsenterer resultaterne af forskningsprojektet ’Studieliv og psykosociale problemer. Unges identitetsprocesser og fællesskaber i videregående uddannelser’, som blev gennemført fra 2018-2021 og blev støttet med 5,1 mio. kr. af Velux Fonden

- Bogen præsenteres ved et arrangement på RUC onsdag den 18. januar 2023.

På billedet: Leder af forskningsprojektet Trine Wulf-Andersen.