| Nyhed

Uddannelse i bæredygtig økonomi på vej

Roskilde Universitet har planer om at åbne en ny kandidatuddannelse i samfundsøkonomi med fokus på social og klimamæssig bæredygtighed. Efter planen slår uddannelsen dørene op næste sommer.
bæredygtighed
På den nye samfundsøkonomiske kandidat vil det være muligt at specialisere sig i to retninger: Grøn Omstilling og Bæredygtig Finans. Foto: Unsplash.


Hvordan sætter man klimagevinster ved øget salg af elbiler på økonomisk formel? Og hvordan kan man indtænke værdien af hjælp til socialt belastede familier i den samfundsøkonomiske bundlinje? Den slags spørgsmål skal kandidater fra den kommende samfundsøkonomiske uddannelse klædes på til at kunne besvare.

”Økonomer spiller en vigtig rolle i samfundsudviklingen og den grønne omstilling. Men den traditionelle økonomiske tænkning bidrager ikke altid med løsninger, der fremmer bæredygtige valg. Dét vil vi gerne råde bod på med den nye uddannelse i samfundsøkonomi,” siger Peter Kragelund, som er samfundsvidenskabelig dekan på Roskilde Universitet. Og han fortsætter:

”Det skal være en tværfaglig uddannelse, hvor økonomi ses som videnskabeligt genstandsfelt frem for en metode. Der er et stort samfundsmæssigt behov for at lave en kobling mellem økonomi og det bæredygtige. Dén kobling har vi ikke så mange folk i Danmark, der kan på nuværende tidspunkt.”

Grøn Omstilling og Bæredygtig Finans

Den nye samfundsøkonomiske kandidat skal kunne specialisere sig i to retninger: Grøn Omstilling og Bæredygtig Finans. På begge linjer får de studerende en række fag, som gør dem i stand til at forstå samfundets udfordringer med bæredygtighed ved hjælp af avanceret teoretisk og praktisk viden om økonomiske transformationsprocesser på mikro-, makro- og internationalt niveau. Ligesom på Roskilde Universitets øvrige uddannelser vil problemorienteret projektarbejde indgå som et centralt element.

”Sigtet med uddannelsen er at uddanne kandidater, der kan blive grønne forandringsagenter. De skal kunne gå ind i Finansministeriet og bidrage til at lave bedre modeller, der sikrer en grøn omstilling. Men de skal også kunne skabe løsninger på tværs af sektorer og interessegrupper og se perspektiverne både med virksomheders og offentlige aktørers briller,” forklarer lektor Jakob Vestergaard, som skal være studieleder på den nye kandidatuddannelse.

Skal åbne næste sommer

Den nye økonomiuddannelse er blevet prækvalificeret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og den endelige godkendelse forventes at komme i efteråret, så de studerende efter planen kan begynde efter sommerferien næste år.

”Det betyder, at studerende, der starter på en samfundsvidenskabelig bachelor i år, vil få mulighed for at læse fag på den bæredygtige økonomiuddannelse allerede om et år,” siger Jakob Vestergaard. Han er overbevist om, at de nye økonomer bliver eftertragtede på arbejdsmarkedet:

”Damvad har lavet en undersøgelse af DJØF’ernes arbejdsmarked frem mod 2030, som forudsiger, at der i 2030 vil være stor mangel på økonomer. Og i vores arbejde med at udvikle uddannelsen har vi talt med en lang række offentlige og private arbejdsgivere, som alle giver udtryk for, at de ser et stort behov vores nye måde at tænke økonomi på. Så vi regner med gode afsætningsmuligheder for dimittenderne – både regionalt og nationalt på tværs af det offentlige og private arbejdsmarked.”

 

Fakta om kandidat i samfundsøkonomi

  • Navnet på uddannelsen er Samfundsøkonomi, og titlen bliver cand.oecon.
  • Uddannelsen udbydes på både bachelor- og kandidatniveau.
  • Uddannelsen vil bestå af to retninger: Grøn Omstilling og Bæredygtig Finans
  • Fagene på uddannelsen vil især omhandle økologisk økonomi, Institutionel økonomi og Post-Keynesiansk makroøkonomi.
  • Både samfundsvidenskabelige studerende fra Roskilde Universitet og fra andre universiteter vil kunne blive optaget på uddannelsen.