| Nyhed

To ud af tre kilder i medierne er stadig mænd

Der er stort set det samme antal kvinder i de danske nyhedsmedier i dag, som der var for 10 år siden. Udviklingen mod ligestilling i medierne går trægt – både herhjemme og i resten af verden. Det viser en ny rapport, som Center for Nyhedsforskning på Roskilde Universitet offentliggør i dag.
Interview
Foto: Unsplash


Kvinder er stadig markant mindre synlige i nyhedsbilledet end mænd. Der er godt nok kommet flere kvinder på økonomistoffet, men til gengæld er der færre kvinder blandt ekspertkilderne. Samlet set er andelen af kvinder i nyhedsmedierne kun steget med fire procentpoint fra 31 procent til 35 procent i de seneste 10 år.

Det fremgår af den danske del af den store globale undersøgelse ”Ligestilling i nyhedsmedierne – Who make the News?”, som er udarbejdet på Roskilde Universitet i regi af Global Media Monitoring Project.
 

Lang vej til reel ligestilling

Rapporten er resultatet af en global undersøgelsesdag, hvor kønsfordelingen blandt kilder og journalister er blevet talt op i nyhedsmedierne over hele verden. Hovedkonklusionen er, at det går meget langsomt fremad med den ligelige repræsentation af mænd og kvinder i de danske nyhedsmedier.

”På trods af stor bevågenhed er der lang vej endnu, før der reelt er ligestilling blandt kilderne i det danske mediebillede. Der er en ubevidst bias på redaktionerne, og det er redaktionernes opgave at arbejde internt for at forandre tingene. Det sker ikke af sig selv,” siger forskeren bag undersøgelsen, lektor Hanne Jørndrup fra Center for Nyhedsforskning på Roskilde Universitet.

På globalt plan og i Norden går udviklingen lige så trægt, påpeger hun.
 

Jo mere ekspert – jo mindre ligestilling

Rapporten ser også på, hvilken rolle kvinder og mænd indtager, når de optræder som kilder i nyhederne:

”Det er kun som almindelige danskere, der enten deltager som case eller i vox pops, at kvinder er ligeligt til stede. Kilder, der spiller en central dagsordensættende rolle som enten parts- eller ekspertkilder, er stadig domineret af mænd. Andelen af kvindelige ekspertkilder er endda lavere i denne undersøgelse end tidligere,” siger Hanne Jørndrup.

Læs rapporten her.

 

Kontaktinformation:

Lektor Hanne Jørndrup, e-mail: hajoe@ruc.dk, tlf. 4674 3716

Pressechef Charlotte Konow, mail: konow@ruc.dk, tlf. 5050 9501

 

Fire fakta fra rapporten

• Andelen af kvindelige nyhedskilder og -aktører var 31 procent i 2010 og 25 procent i 2015, mens andelen er steget til 35 procent i den seneste optælling i 2020.
• Der er flest kvinder i økonomistoffet, hvor 40 procent af nyhedskilderne er kvinder. I 2015 var det netop i økonomi, at der var færrest kvinder.
• Kvinder bliver brugt mindre som ekspertkilder. Hele 38 procent af ekspertkilderne i 2015 var kvinder, men i 2020 var den andel faldet til 25 procent.
• Det er mest yngre og midaldrende kvinder, der optræder i nyhederne. Der er kun få kvinder over 50 år.

Fakta om undersøgelsen

• Rapporten ”Ligestilling i nyhedsmedierne – Who make the News” er udarbejdet af Center for Nyhedsforskning på Roskilde Universitet som en del af en global undersøgelse i regi af Global Media Monitoring Project.
• På én dag optælles nyhedskilder og -aktører i medier globalt. Det foregår samme dag hele verden over.
• I Danmark har forskerne optalt kilder og aktører fra de syv største landsdækkende aviser, fire morgennyhedsprogrammer på radio og tre tv-nyhedsudsendelser fra TV2, DR1 og DR2 samt de syv mest læste nyhedssites.
• Undersøgelsen er blevet foretaget tre gange med fem års mellemrum.