Thomas Budde Christensen: “Vi synes jo dybest set, vi er med til at redde planeten”

Lektor i miljøinnovation Thomas Budde Christensen samarbejder tæt med bl.a. byggebranche og industri for at finde måder at formindske ressourceforbruget og øge genbruget. Han kan ikke forestille sig noget vigtigere forskningsfelt end det – og så er det en stor glæde for ham at møde tidligere studerende, der nu sidder på miljøpolitiske nøgleposter og skaber konkrete forandringer.
Thomas Budde Christensen


Hvor oplever du, at du har gjort den største forskel med din forskning?

- Jeg oplever heldigvis ofte, at ting bliver gjort på en ny og bedre måde som følge af de projekter, vi laver.  Jeg har f.eks. deltaget i et stort EU-projekt, City Loops, hvor syv europæiske byer bl.a. har arbejdet med genanvendelse af byggematerialer. I Danmark har vi arbejdet sammen med Høje Taastrup Kommune, og det førte helt konkret til, at de genbrugte nogle af byggematerialerne, da de rev nogle store boligblokke ned, som så indgik i deres nye rådhus. Så det projekt har være medvirkende til at genanvende rigtigt mange tons byggematerialer, og på den måde er de værktøjer og metoder vi udvikler, med til at forbedre vores ressourceforbrug.

- Jeg synes også jeg gør en stor forskel i undervisningen, hvor man jo får lov til at uddanne og følge nogle unge mennesker et stykke af vejen, inden de skal ud at varetage meget vitale funktioner i vores samfund. De folk, vi uddanner, kommer til at sidde og lave energipolitik og handlingsplaner i ministerierne, og nogle gange møder jeg dem i min forskning og arbejder videre med dem efterfølgende. Det giver mig en stor glæde – det er fedt at se, at dem, vi har uddannet, rent faktisk er ude i samfundet og rykker ved nogle ting.

- For mig er der ikke noget vigtigere emne i verden, for det handler jo om, hvordan vi kan blive mere klimavenlige og passe på kloden.

Thomas Budde Christensen
RUC baggrundsgrafik

"Den mest spændende tværfaglighed kommer jo, når man arbejder sammen med nogen, der ser verden fundamentalt anderledes end en selv."

Kort om Thomas Budde Christensen

  • Forsker i cirkulær økonomi, dvs. hvordan vi som samfund kan bruge vores ressourcer på den mest effektive måde. Hvordan kan vi f.eks. reducere eller genbruge det affald, man genererer i byggebranchen og industrien, og hvordan kan vi minimere de ressourcer, der går ind i produktionen.
  • Uddannet fra Roskilde Universitet. Har en samfundsvidenskabelig baggrund, men i dag arbejder han også med tekniske spørgsmål. I de fleste projekter samarbejder han med myndigheder, brancheorganisationer, private virksomheder og ofte udenlandske forskere.