| Nyhed

Tale til årsfesten: De studerendes blik når længere ud i fremtiden end vores eget

"De problemer, vores studerende tager op, er ofte højrelevante. Deres samspil med forskerne i projektarbejdet er en vigtig del af det, der gør vores uddannelser til fremtidens uddannelser". Sådan lød det fra rektor Hanne Leth Andersen, da hun talte til Roskilde Universitets årsfest. Talen kan læses i sin fulde længde nedenfor.
Hanne
Hanne Leth Andersen holder tale om bæredygtighed til årsfesten 2023.

 

Hjertelig velkommen til universitetets årsfest. 

Som universitet er vi forbundet med verden omkring os. Derfor hedder Roskilde Universitets strategi 2030 ”Interconnected” – forbundet på kryds og tværs. Det er også et udtryk for, at når vi vil bidrage til en bæredygtig fremtid, så kræver det, at vi både forstår sammenhænge i verden, og at vi indgår i dem.

En særlig forbundethed med verden omkring os ligger i arbejdet med at finde løsninger på klima- og biodiversitetskrisen. Vi skal omstille os til en bæredygtig udvikling af den verden, vi lever i, og som vi bærer et stort kollektivt ansvar for.

Jordens økosystemer bliver i stigende grad presset af mennesker og vores adfærd. Seks ud af ni planetære grænser er overskredet her i 2023. 

Det er alvor. Det rammer mennesker, dyr og natur overalt i verden, og det kommer til at forstærke en allerede voldsomt stigende ulighed og hele den verdensorden, vi kender.

Der er brug for at finde løsninger på udfordringerne. Det handler ikke mindst om at forstå økonomiske sammenhænge og balancer på tværs af kloden og om at få dyb indsigt i mennesket i dets kontekst, i samfundet og i den natur, vi har begrænset og bekæmpet så meget. 

Der er mere end nogensinde før brug for tværfaglig, kritisk, helhedsorienteret forskning og uddannelse til at udtænke og drive en grøn omstilling, der kan være både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig.

Sætter vores viden i spil

RUC har forskere, der er eksperter på plastforurening, genanvendelse af byggematerialer, klimakommunikation, bæredygtige byer, bæredygtig ledelse, adfærdsændringer osv. 

F.eks. er fødevareproduktion en af de store CO2-syndere, og det samme gælder varetransport på havene. Begge temaer er RUC-forskere i gang med at undersøge, hvordan man kan gøre noget ved. Både i Danmark og på EU-niveau. Vores forskere samarbejder med topforskere fra en række udenlandske universiteter, og de har modtaget millionbevillinger til deres ambitiøse arbejde. 

Det handler også om magt og den offentlige debat. Forskere fra RUC skal undersøge, hvem der er de ’larmende’ og de ’stille’ kilder på klimaområdet. De ’larmende’ er blandt andet politikere og NGO’er. De ’stille’ kan være repræsentanter fra tung industri, som søger at påvirke klimadagsordenen uden for offentlighedens bevågenhed – f.eks. gennem lobbyarbejde. 

Og hvordan sikrer vi så, at de mange mulige tiltag og løsninger på klimaudfordringerne faktisk bliver implementeret? At den offentlige sektor bruger den nye viden og skaber rammerne for, at de grønne løsninger kan komme i drift og fungere? Det er en gruppe forskere, med RUC i spidsen, i færd med at belyse i et stort EU-støttet forskningsprojekt, hvor de inddrager erfaringer med grøn omstilling fra casestudier i hele verden.

Selvom vi er et lille universitet, er rækkevidden af forskningen international. Og nærheden mellem faglighederne på vores campus og dialogerne på tværs af universitetet er med til at skabe forståelse mellem fag, og samtidig engagement og agilitet. Det er noget af det, der er unikt ved RUC, og som det giver mening at trække på i det regionale samarbejde. 

Det er derfor også en glæde at se forskerne formidle deres viden i regionale medier, på lokale folkemøder og til festivaler såsom GRASP-festivalen, der afholdes i Roskilde om to uger, og at flere af vores forskere er medstiftere og medlemmer af Det Grønne Forskernetværk på tværs af de danske universiteter.
 

Hanne Leth Andersen