| Nyhed

Sune Haugbølle får millionbevilling til at forske i grøn teknologi i Mellemøsten

Professor Sune Haugbølle skal i nyt forskningsprojekt undersøge, hvordan Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater udvikler grøn teknologi under autoritære styreformer.
Saudi-Arabien


Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater har iværksat storstilede projekter, der har fokus på grøn teknologi og samtidig bidrager til at fastholde de autoritære styreformer. I den forbindelse har professor Sune Haugbølle fra Roskilde Universitet netop modtaget 3,1 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge, hvordan de to stater markedsfører denne kobling som et spring ind i en futuristisk fremtid. 

Golfstaternes projekter inddrager firmaer og investeringer fra hele verden, og ifølge Sune Haugbølle repræsenterer de en radikalt anderledes måde at kombinere grøn omstilling med overvågningsteknologi. 

”Sociologisk er der her andre logikker og visioner end dem, der præger Europa. I Europa hælder vi til økologi og ser ofte pessimistisk på klimaforandringerne, hvorimod golflandene har en tech-optimistisk tilgang, der omfavner AI, biometrisk overvågning og anden teknologi som en fuldt integreret del af menneskets fremtid,” forklarer han.

Ifølge forskeren kan det blandt andet ses i Dubais nye Museum of the Future eller i Saudi Arabiens fremtidsby NEOM, som har et komprimeret bydesign og indbygget biometrisk registrering af indbyggerne. Tendensen kan også findes i De Forenede Arabiske Emiraters transformation af Dubai til en by, hvor integrerede grønne teknologiklynger repræsenterer en tech-optimistisk tilgang til grøn omstilling, som samtidig også moderniserer autoritær statskontrol.

”Jeg håber, at vi med projektet lærer mere om, hvordan mellemøstlige samfund og stater forholder sig til klimakrisen. Staterne i Golfen ser den som en udfordring, der kan bruges som et springbræt til en fremtid, der tit fremstår direkte futuristisk. De investerer i disse projekter, fordi de mener, at de kan omsættes til gevinst og teknologiudvikling samtidig med, at deres projekter innoverer autoritære styreformer. At forstå den kobling er interessant, fordi den viser en anden måde at forholde sig til forandringerne på,” siger Sune Haugbølle.

Futuristisk vision driver omstillingen 

Han ser de arabiske nationers fokus på såkaldt Golffuturisme som afgørende for den grønne omstilling i regionen.
”Mellemøsten er et centralt knudepunkt for den globale fossile økonomi og samtidig en af de regioner, der bliver hurtigst opvarmet. Golflandene udgør på den måde et særligt interessant paradoks: De medvirker til global opvarmning men omstiller sig også fra den olie og gas, som de har været afhængige af og igangsætter enorme projekter i den grønne omstillings navn,” fortæller Sune Haugbølle. 

Forskeren mener ikke, at man blot kan affeje de nye projekter som greenwashing. Golflandenes kapital har indflydelse på alt, hvad der foregår i regionen, og derfor er det også vigtigt at forstå, hvordan deres futuristiske visioner bliver formet, hvad befolkningerne tænker om dem, og hvordan de udfolder sig.

”De nye byområder kommer til at integrere biometrisk data på en måde, som vi har set i Singapore, Kina og andre steder, men nok aldrig i en sådan grad. Golflandene ser ikke deres projekter som efterligninger af andres modeller, men som forkanten af udviklingen. Smart cities kan anvendes til at integrere grønne løsninger men også til at kontrollere borgere. Og den forbindelse kan måske blive adopteret andre steder i verden, særligt i autokratiske stater – alt afhængig af, hvordan Golfens projekter udvikler sig,” siger Sune Haugbølle.
 

Kort om projektet

  • Forskningsprojektet har titlen Gulf Futurism and Environmental Authoritarianism in the Middle East.
  • Danmarks Frie Forskningsfond støtter projektet med 3.160.284 kroner under kategorien Fri Grøn Forskning.
  • Både danske og andre vestlige firmaer deltager i megaprojekter i regionen – fx i Saudi Arabiens fremtidsby NEOM.
  • De nye teknologier inden for Golffuturisme forener biometrisk dataindsamling og 'smart' bydesign med grøn infrastruktur.
  • Gennem feltarbejde, interviews og medie- og dokumentanalyse vil projektet undersøge, hvad Golffuturisme betyder for grøn omstilling i regionen og for udviklingen af overvågningskapitalisme i det 21. århundrede.
  • Studiet vil gøre os klogere på, hvad grøn omstilling gør ved politiske idéer og systemer i de arabiske lande

Foto: Sune Haugbølle,Professor (MSO), Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Global Political Sociology