| Forskningsnyt

Små forskelle i kvaliteten på offentlige og private plejehjem

Lighederne er større end forskellene, hvad angår kvaliteten på offentlige og private plejehjem i Danmark. Det viser en ny forskningsrapport.
Plejehjem Colourbox
Foto: Colourbox

Tidligere var plejehjem og plejeboliger i Danmark et område, hvor kommuner samarbejdede med selvejende institutioner om driften, men i de senere år er der kommet flere markedsbaserede private plejecentre. Formålet har været at give ældre borgere flere muligheder for at vælge mellem offentlige og private udbydere.

I en ny forskningsrapport har forskere fra Roskilde Universitet, KORA og Københavns Universitet sammenlignet kvaliteten på tværs af offentlige og private plejehjem i Danmark. Forskningsrapporten ’Kvalitet på offentlige og private plejecentre i Danmark’ er en del af forskningsprojektet ’Dokumentation af effekter ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver’.

En af forfatterne bag rapporten er Ole Helby Petersen, professor (mso) på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.

”Vi har været overraskede over, at forskellene mellem de offentlige og private plejehjem ikke er større. Rapporten viser nogle interessante forskelle mellem offentlige og private udbydere, men overordnet set viser undersøgelsen, at lighederne er større end forskellene”, siger han.

Rapporten bygger dels på en spørgeskemaundersøgelse blandt lederne på landets plejecentre og dels på detaljerede oplysninger fra Embedslægens tilsyn med hvert enkelt plejecenter.

Små forskelle
Selvom rapporten understreger, at man samlet set ikke kan konkludere, at offentlige eller private plejecentre leverer den bedste kvalitet, er der forskelle på nogle mere specifikke områder.

En af rapportens konklusioner er, at offentlige plejecentre generelt fokuserer lidt mere på strukturelle kvalitetsforhold, mens private har større fokus på brugerorienterede og procesmæssige kvalitetsforhold.

Eksempelvis lægger offentlige plejecentre mere vægt på procedurer for patientsikkerhed, medicinhåndtering og lignende, hvilket tager udgangspunkt i beboernes journaler. Omvendt har de private plejecentre for eksempel større fokus på tilberedning af mad på selve plejecenteret.

85 procent af de danske plejecentre bliver fortsat drevet af kommunerne, mens selvejende plejecentre tegner sig for ni procent, og friplejehjem og udliciterede plejehjem tilsammen udgør de sidste cirka seks procent af de danske plejecentre.

Mere information

Rapporten ’Kvalitet på offentlige og private plejecentre i Danmark’ kan findes på forskningsprojektets hjemmeside