| Forskningsnyt

Skarp profil styrker netværkssamarbejdet

En gruppe forskere fra Roskilde Universitet har været med til at tegne en skarpere profil af forretningsnetværket Network Zealand igennem et forsknings- og udviklingssamarbejde.
Network Colourbox

Rundt omkring i Danmark findes en lang række virksomhedsnetværk, der tilbyder medlemsvirksomhederne forskellige netværksservices. Det er netværk som virksomheder betaler for at deltage i, og de fungerer som en kanal til både udveksling af viden og inspiration og som en måde for virksomhederne at møde nye forretningsforbindelser.

Der er kommet større konkurrence på markedet for sådanne forretningsnetværk, og derfor konkurrerer netværkene på forskellige parametre i bestræbelserne på at fastholde eksisterende medlemmer og tiltrække nye.

Et af disse netværk er Network Zealand, hvor medlemmerne samles omkring deres interesser i udviklingen af Femern Bælt-forbindelsen, der skal forbinde Tyskland med Danmark.
Network Zealand og forskere fra Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitet har indgået et forsknings- og udviklingssamarbejde, der er støttet af Industriens Fond.

På baggrund af interviews med netværkets ledelse og en række medlemsvirksomheder har forskningssamarbejdet ført til en analyse af sammenhængen mellem forventninger, og hvad der rent faktisk kom ud af netværket.

”Analysen viste, for eksempel at samspillet ikke altid var optimalt for alle medlemsvirksomhederne, og at dette havde en negativ indvirkning på virksomhedernes engagement i netværket. Forskellige virksomheder havde forskellige ambitioner med netværket, og det skyldtes blandt andet, at netværkets strategi ikke altid var klart formuleret og kommunikeret til medlemsvirksomhederne. Ligeledes var der ikke altid et klart match mellem strategien og aktiviteterne i netværket. Det betød til gengæld, at der var oplagte muligheder for innovation og udvikling af netværket,” siger lektor Flemming Sørensen fra Roskilde Universitet.

Enighed om målene
Analysen blev fulgt af en række udviklingsworkshopper, og inddragelsen af netværkets medlemmer skabte en enighed, der mundede ud i en revision af netværksmodellen med bedre samspil.

”Et af resultaterne af projektet er, at der er skabt en forståelse i netværket om en skarpere profil, og der er opstået en mere udbredt konsensus om målene med netværket, og om hvordan man når målene. Projektet har illustreret betydningen af at have en markant profil, der understøtter – og som er understøttet af – et velfungerende samspil mellem netværkets aktiviteter, forventninger og strategi” siger lektor Niels Nolsøe Grünbaum fra Roskilde Universitet.

Projektet hedder ’Udvikling, Innovation og Vækst i Virksomhedsnetværk’, og forskerne bag projektet er lektor Niels Nolsøe Grünbaum, lektor Ada Scupola og lektor Flemming Sørensen – alle fra Roskilde Universitet.

Mere information:

Læs mere om samarbejdet i folderen ’Innovation, udvikling og vækst i virksomhedsnetværk’, som er et af resultaterne af samarbejdet mellem forskerne fra Roskilde Universitet og Network Zealand: