| Nyhed

Samfundsforskere på RUC modtager pris for tidsskriftsartikel

Tre forskere fra RUC modtager pris for tidsskriftsartikel om, hvordan kommuner indretter sig for at skabe mere kollektivt og helhedsorienteret politisk lederskab.
Byrådssal
Det kan være effektivt at reformere den institutionelle opbygning af det politiske system, hvis man ønsker at fremme et kollektivt og helhedsorienteret politisk lederskab på lokalt plan, lyder en af konklusionerne i den artikel, som tre RUC-forskere modtager pris for. Foto: Colourbox


Professor Eva Sørensen, professor Jacob Torfing og lektor Tina Øllgaard Bentzen modtager prisen Literati Award 2020 i kategorien Highly Commended for deres artikel 'Institutional design for collective and holistic political leadership', som har været publiceret i ’International Journal of Public Leadership’.

Artiklen tager udgangspunkt i problemstillingen, at kommunalpolitikere kan blive begrænset i deres muligheder for at udøve politisk lederskab, fordi de blandt andet kan stå over for en magtfuld borgmester eller en stærk, professionel administration, hvilket står i modsætning til kommunalpolitikerne, som er deltidspolitikere.

De tre forskere undersøger og sammenligner to danske kommuner, Esbjerg og Hedensted, som på hver deres måde forsøger at imødegå udfordringen ved den måde, de har indrettet deres politiske system på.

I Esbjerg Kommune spiller økonomiudvalget en anderledes rolle end i flere andre kommuner, fordi det bliver brugt som et tværgående ledelsesforum mellem de lokale partiledere, hvor de laver tværgående politiske aftaler i et forsøg på at skabe en bredere politisk konsensus og et fælles politisk ansvar delt med hele byrådet. I Hedensted Kommune er tilgangen mere uformel med dialogmøder, som skal stimulere den politiske innovation.

Forskerne konkluderer i artiklen, at begge modeller har fordele og ulemper, men det kan være effektivt at reformere den institutionelle opbygning af det politiske system, hvis man ønsker at fremme et kollektivt og helhedsorienteret politisk lederskab på lokalt plan. Ved at skabe kollektive fora, hvor kommunalpolitikerne kan diskutere politik og rejse og udforske spørgsmål, øges muligheden for, at byrådsmedlemmerne kan være med til at definere problemer og designe løsninger.

Prisen til artiklen uddeles af forlaget Emerald Publishing.

Kriterierne for prisen er blandt andet, at den kan uddeles for forskning, som sætter aftryk og skaber reel forandring uden for den akademiske verden, og som bidrager med nyt inden for et vidensfelt enten i tilgang eller emne.