| Forskningsnyt

Samfundsforskere fra RUC vinder prestigefuld pris for bedste tidsskriftartikel inden for by- og regionsplanlægning

Lektor Annika Agger og professor Eva Sørensen fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv har vundet prisen ’AESOP Best Published Paper Award 2019’. Prisen uddeles af det europæiske universitetsnetværk Association of European Schools of Planning.
Eva Sørensen & Annika Agger
Professor Eva Sørensen og lektor Annika Agger, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. Pressefoto.


En tidsskriftartikel af to RUC-forskere er blevet hædret med en fornem europæisk pris.

I et skarpt felt med forskere fra hele Europa er artiklen ’Managing collaborative innovation in public bureaucracies’ blevet hædret med ’AESOP Best Published Paper Award 2019af universitetsnetværket Association of European Schools of Planning, som er det største af sin art i Europa.
 

Dilemmaer ved innovation i den offentlige sektor

Tidskriftartiklen tager udgangspunkt i, at det i dag er en stadig mere udbredt forventning til offentligt ansatte, herunder by- og regionsplanlæggere, at de arbejder målrettet og kompetent på at skabe nye innovative løsninger, der skaber værdi for samfund og borgere. Og at de gør det i tæt samspil med relevante og berørte borgere.

”Offentlige ledere og medarbejdere løber imidlertid ofte ind i en række dilemmaer mellem målsætningen om at fremme innovation og de hensyn, der i øvrigt kendetegner et offentligt bureaukrati, herunder ikke mindst hierarki, regelfølge, stabilitet og silo-organisering,” siger professor Eva Sørensen, som har skrevet tidsskriftartiklen sammen med forskerkollegaen lektor Annika Agger.  

I artiklen udvikler forskerne en taksonomi over, hvad en offentlig ansat kan gøre for at fremme offentlig innovation og identificerer en række dilemmaer, som kan opstå, når det skal ske inden for rammerne af et offentligt system. Med dette udgangspunkt undersøger de, hvordan arbejdet med innovation opleves og håndteres af en række planlæggere i Københavns Kommune.

Forskerne er stolte over at modtage den anerkendte forskningspris inden for deres felt:

”Det er et dejligt skulderklap at modtage denne pris. Jeg tror, at vi har ramt et emne, som optager vældig mange forskere såvel som praktikere. Vores forskning bidrager med viden, der kan bruges til at få en større klarhed over, hvordan offentlig styring udvikler sig, og hvad det betyder for offentligt ansatte,” siger lektor Annika Agger. 
 

Behov for mere forskning

Sammen ser forskerne nu fremad og fortsætter forskningsarbejdet med at undersøge, hvordan den offentlige sektor kan indrettes i årene fremover set i lyset af tidens store, aktuelle samfundsudfordringer:

”Fremadrettet er der behov for at forske mere i, hvordan den offentlige sektor kan indrettes, så den understøtter offentlig innovation – uden at det går ud over andre vigtige offentlige opgaver. Global opvarmning, flygtningestrømme og radikale, demografiske ændringer er blot nogle af tidens store udfordringer. Vores forskning vil bl.a. fokusere på de dilemmaer og udfordringer, som vores politikere står over for i en tid, hvor de udsættes for et stadigt stigende pres om at finde nye innovative og virksomme, politiske svar på de store samfundsudfordringer,” siger Eva Sørensen.

Læs mere om prisen på AESOP's hjemmeside  

Læs tidskriftartiklen her

 

Mere information

For yderligere information kontakt: 

- Lektor Annika Agger, e-mail: aagger@ruc.dk, tlf.: 4674 2870
- Professor Eva Sørensen, e-mail: eva@ruc.dk, tlf.: 2242 0225
- Pressemedarbejder Camilla Buchardt, e-mail: camilbu@ruc.dk, tlf: 2238 8282