| Tæt på videnskaben

Sådan gør du din ferie mere bæredygtig

Ferie handler ofte om at slappe af, forbruge og rejse langt væk. Hvordan kan vi mindske det store klimaaftryk fra de ferier, vi ikke har lyst til at undvære? En række eksperter giver deres bud.
cykeltur

Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler. Artiklen er bragt d. 11. maj 2021.

I snart et år har masseturismen været lagt ned af corona. Men mens vi går og glæder os til, at corona-situationen tillader den næste forlængede weekend i New York eller Dubai, kan vi med fordel overveje, hvordan vi gør turismen mere bæredygtig.

I forhold til turisme, bør vi ikke stræbe efter bare at vende tilbage til verden af i går.

Tværtimod har corona også åbnet vores øjne for, at der kan være andre måder at holde ferie, og at disse mere nære og langsomme ferieformer måske også indeholder dybere oplevelsesmæssige kvaliteter.

Turisme har en lang række miljø- og klimamæssige konsekvenser. Der bruges ressourcer, der produceres affald, naturområder inddrages, og kyststrækninger forvandles.

Dertil kommer, at rejseaktiviteter skaber omkring otte procent af verdens samlede CO2-udledning.

Såkaldt cirkulær økonomi kan måske skubbe turismen i en anden retning. Cirkulær økonomi handler om at bruge færre og ikke-giftige ressourcer i produktionen.

Brugte produkter og produkt-elementer skal genanvendes i en cirkulær proces, og det samme gælder affaldsstoffer. Resultat er et lukket system, der ikke efterlader negative miljømæssige aftryk.

Størstedelen af turismen fungerer i dag ikke efter cirkulær økonomiske principper.

Men kan vi som turister selv hjælpe turismen i den retning? Og hvordan kan den gode ferie, der ikke efterlader et negativt miljømæssigt aftryk, se ud?

Sådan har vi gjort

Vi har i flere faser spurgt i alt 30 danske eksperter hvilke praksisser blandt turister, der nu og i fremtiden vil kunne bidrage til en miljømæssigt bæredygtig turisme, specielt med henblik på at skabe en cirkulær økonomi i turismen.

13 af eksperterne deltog i et såkaldt Delphi-studie, hvor eksperterne i to faser svarede på fire spørgsmål, og hvor der i anden fase sker en prioritering af de svar, som fremkom i første fase.

Eksperterne kom fortrinsvis fra turistbranchen, men der var også mere generelle meningsdannere indenfor turismeindustrien.

Dernæst afholdt vi et fremtidslaboratorium med 20 deltagere (med enkelt gengangere), som i grupper udviklede bud på fremtidens turistpraksis.

Vores forskning og resultater er publiceret i internationale tidsskrifter (se her og her).

Ferie = luksus uden skyld?

Som turister er vi i udpræget grad selv herre i eget hus. Turister i hele verden vælger selv transportformer, destinationer, overnatningsfaciliteter, attraktionsbesøg og aktiviteter, og vi sammensætter dem, så vi kan skabe lige netop den ferie, vi ønsker os og har råd til. Som turister er vi dermed også i høj grad selv ansvarlige for det aftryk, vores ferier sætter på miljøet og for, at turismen bevæger sig i retning af en cirkulær økonomi.

Turister rejser ofte langt for at nå de gode oplevelser. De søger luksus for rimelige penge, og ofte slækkes der på idealerne om at undgå madspild, sortere affald, og begrænse forbruget af ikke-bæredygtige produkter (se her og her).

For når vi er på ferie, handler det om at koble af fra alle forpligtelserne og nye livet uden at føle skyld (se her og her). Sådanne ferier har turistbranchen traditionelt været eksperter i at producere.

Deleplatforme: Et tveægget sværd

Hele 21 procent af turismens udledning af CO2 anslås at stamme fra overnatningsfaciliteter (se her og her). Brugen af deleplatforme, blandt andet Airbnb, er blevet set som en vigtig vej til at gøre ferier mere bæredygtige.

Imidlertid opstår her et af flere paradokser:

Overnatninger i privatboliger, der er booket på Airbnb, anslås godt nok til at lede til et mindre miljømæssigt aftryk end overnatninger på de fleste hoteller.

Men samtidig medfører disse deleplatforme også, at flere end tidligere tager på flere kortvarige rejser med flyet som den dominerende transportform. Det gælder både for lejere og udlejere af boliger og værelser.

Det samlede aftryk fra turismen kan altså meget vel være større, når deleplatforme anvendes, end når mere traditionelle overnatningsformer udnyttes.

Eksemplet viser at visse enkeltpraksisser ofte kombineres med andre praksisser på bestemte måder, så der formes samlede ferie praksistyper. Og selv om enkelte praksisser måske er bæredygtige i sig selv, medfører de ofte andre ikke-bæredygtige praksisser.

Sådan bliver ferien mere bæredygtig

Vores studie resulterede imidlertid i mange forskellige forslag til, hvordan vi som turister kan fremme den cirkulære økonomi i turismen.

Ud fra eksperternes input er det bedste bud nu og her på bæredygtige ferie praksistyper at kombinere transport med tog eller bus til og fra turistdestinationerne.

Dertil kommer privat overnatning booket på deleplatforme eller miljøcertificerede overnatningssteder, brug af offentlig transport eller ikke-forurenende transportmidler – for eksempel cykler – på destinationerne, minimering af madspild, sortering af affald og så videre.

Der kan være tale om storbyferier, sommerhusferier, badeferier, naturferier eller andet, herunder har vi samlet de forskellige tips i en grafik.

I grafikken ser du seks gode råd om, hvordan du gør din ferie mere bæredygtig.
I grafikken ser du seks gode råd om, hvordan du gør din ferie mere bæredygtig. (Grafik: Forskerzonen / Videnskab.dk)