| Nyhed

RUC-professor udvalgt til ekspertudvalg for klimaindsats på landbrugsområdet

Henrik Hauggaard-Nielsen, professor på Roskilde Universitet, er udpeget som medlem af Miljø- og Fødevareministeriets nye ekspertudvalg for en klimaforskningsindsats på landbrugsområdet.
Henrik Hauggaard-Nielsen
Professor Henrik Hauggaard-Nielsen er udpeget som medlem af Miljø- og Fødevareministeriets nye ekspertudvalg for en klimaforskningsindsats på landbrugsområdet. Foto: Bertel Henning


Regeringen har sat som mål, at Danmark i 2050 skal have en nettoudledning på nul. Hvis den skal nås, spiller danske landmænd en vigtig rolle. Men der mangler forskning på området, vurderer regeringen, som derfor har afsat 90 mio. kroner til forskning på området til næste års finanslov.

Professor ved Institut for Mennesker og Teknologi på RUC Henrik Hauggaard-Nielsen er udpeget til medlem af det ekspertudvalg, som regeringen har nedsat i forbindelse med indsatsen.

Med EUs aftale om byrdefordeling er Danmark forpligtet til at reducere udledningen af drivhusgasser med 39 procent i år 2030 i de ikke-kvotebelagte sektorer, som landbruget, foruden transport og boligsektoren, er en del af. Ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv vil der være et pres på landbruget for at kunne levere på den konto i forbindelse med både at reducere sin udledning af drivhusgasser og desuden lagre kulstof i jorde og skove.

”Vi skal producere flere fødevarer, fibre og andre biobaserede produkter og samtidig minimere inputs i henhold til eventuelle miljøbelastninger og drivhusgasemissioner,” siger Henrik Hauggaard-Nielsen, som ser frem til samarbejdet i udvalget.

”Der er behov for større udbytte af forbedrede økosystemtjenester igennem ændret arealanvendelse, nulaffald og øget integration med de øvrige samfundsmæssige værdier. Øget samspil og netværk mellem fødevaresystemets aktører kan forstærke innovation omkring nye bæredygtige produktionssystemer i landbruget,” understreger professoren.

Medlemmer af regeringens ekspertudvalg for en klimaforskningsindsats på landbrugsområdet:  
• Jacob Nielsen, EU-direktør, Landbrugsstyrelsen (formand)
• Henrik Hauggaard-Nielsen, professor, Roskilde Universitet
• Ida Storm, sektordirektør, SEGES
• Jan Kofod Schjørring, professor, Københavns Universitet
• Jørgen E. Olesen, professor, Aarhus Universitet
• Lisbeth Mogensen, lektor, Aarhus Universitet
• Mette Termansen, professor, Københavns Universitet
• Peter Lund, professor, Aarhus Universitet
• Pia Frederiksen, seniorforsker, Aarhus Universitet
• Thomas Mathiasen, scientific officer, Innovationsfonden