| Nyhed

To RUC-lektorer er nomineret til Uddannelses- og Forskningsministeriets Undervisningspris

Matias Thuen Jørgensen og Lena Brogaard fra Roskilde Universitet er indstillet til Undervisningsprisen 2023. Begge har fokus på at sætte sig i de studerendes sted, når de underviser.
Matias Thuen Jørgensen og Lena Brogaard
Matias Thuen Jørgensen og Lena Brogaard


Til efteråret bliver det afgjort, hvem der får tildelt Uddannelses- og Forskningsministeriets Undervisningspris 2023. Med i opløbet er to lektorer fra RUC, som begge har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre, at de studerende kommer godt ind i stoffet.

Lena Brogaard, som er lektor, ph.d., og vice-centerleder ved Center for forskning i offentlig-privat samspil, har blandt andet haft succes med differentieret undervisning. Hun oplevede, at de studerendes engagement og udgangspunkt for at opnå de samme læringsmål i undervisningen blev udfordret af en stor diversitet i deres akademiske niveau.

”For mig er det et kæmpe ansvar at få lov til at undervise og uddanne samfundsvidenskabelige studerende, så jeg går til det med en vis ydmyghed og lægger en stor indsats i det. Jeg arbejder målrettet og forskningsbaseret med at udvikle og forbedre min undervisning – både ved at orientere mig i den pædagogiske litteratur, ved at samarbejde og sparre med mine dygtige kolleger og inddrage de studerendes input. Det har fx ført til, at jeg bruger differentieret undervisning, hvor jeg forsøger at tage højde for de studerendes forskellige baggrunde og interesser,” forklarer hun.

Også Matias Thuen Jørgensen, som er lektor og leder for Center for Turismeforskning, har fokus på de studerendes udgangspunkt i sin tilgang til undervisningen. I indstillingen til Undervisningsprisen står der blandt andet: 

”Matias’ pædagogiske arbejde kendetegnes ved et styrende princip: Det at sætte sig i de studerendes sted. Han ønsker at forstå, hvordan de studerende oplever læringssituationen og pragmatisk forsøge at tilrette undervisningen, så den passer med de konkrete behov som gruppen har.”

Som underviser i marketing, hvor gennemslagskraft er afgørende, er det vigtigt for Matias Thuen Jørgensen at kunne formidle et budskab så brugerne – i dette tilfælde de studerende – forstår det.

”Det er en stor ære at være indstillet til prisen. På universiteterne bruger vi mere end halvdelen af vores tid på undervisning. Men i forhold til hvad der belønnes og anerkendes, så er det overvejende forskningen. Derfor er jeg meget taknemmelig for at blive anerkendt for min undervisning,” siger han.

Også Lena Brogaard er beæret over indstillingen.

”Jeg arbejder kontinuerligt på at skabe variation i undervisningen, så de studerende har mulighed for at lære stoffet på forskellige måder, og gøre det relaterbart og konkret for dem. Og så gør jeg meget for at anerkende de studerendes bidrag. Det er jo dem og deres læring, det handler om,” siger hun.
 
Og hun fortsætter:

”Jeg er enormt beæret og stolt over at være blevet nomineret. Det er et stort skulderklap, som motiverer mig til at fortsætte arbejdet med at udvikle min undervisning og vejledning.”

Undervisningsprisen bliver uddelt til efteråret. Du kan se mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.