| Nyhed

RUC-forskere modtager begge DM's Forskningspriser

Lektor Mikkel Bille og lektor Viggo Andreasen fra Roskilde Universitet bliver anerkendt for deres forskningsindsatser med DM's Forskningspriser for 2021.
Lektor Mikkel Bille og lektor Viggo Andreasen
Lektor Mikkel Bille. Foto: Jeremy Payne-Frank / Lektor Viggo Andreasen. Foto: Kasper Hornbæk

 

Hvert år uddeler fagforeningen DM to forskningspriser som en anerkendelse af en fremragende forskningsindsats og formidling af forskning til den brede befolkning. I år går begge priser til forskere fra Roskilde Universitet: Lektor Mikkel Bille fra Institut for Mennesker og Teknologi og Viggo Andreasen fra Institut for Naturvidenskab og Miljø.

Priserne uddeles henholdsvis inden for humaniora og samfundsvidenskab samt inden for naturvidenskab. Med hver pris følger 50.000 kroner.

”Mikkel Bille og Viggo Andreasen er forskere, der får os til at se og erfare verden på nye måder, hvad enten det handler om lys som et kulturelt fænomen eller om handlemuligheder i et pandemiramt samfund. Det kræver både et højt videnskabeligt niveau og en unik evne til at formidle indsigterne på måder, som inviterer os med på rejsen,” siger prorektor på Roskilde Universitet Peter Kjær.

De to forskere er glade for den anerkendelse af deres forskning, som DM’s Forskningspriser repræsenterer.

”Jeg er særlig taknemmelig over prisen, da det er en pris, man indstilles til af kolleger, og det er blandt dem, at ens ideer skabes og kritiseres. Prisen er på den måde en anerkendelse af, at man kan bringe ny viden om noget så naturligt og upåagtet som lys og vise, at det også har en kulturel og social forankring. Lys betyder rent faktisk noget for folk. Og den kulturelle betydning påvirker folks adfærd på måder, der stritter imod politiske visioner om nedsat energiforbrug og luftforurening,” siger lektor Mikkel Bille.

"Matematisk epidemiologi har vist sin styrke gennem de sidste to alvorlige pandemier: HIV i de sene 80'ere og nu corona-pandemien. I begge tilfælde har de matematiske modeller givet indsigt og viden om, hvilke tiltag der mest effektivt afbøder pandemiernes værste konsekvenser, indtil der er udviklet nye medicinske behandlinger eller vacciner. For HIV peger modellerne på indsatser for de seksuelt mest aktive. Med coronas spredningsmønster peger modellerne som for influenza på social afstand og som noget nyt smittekontrol gennem test og opsporing. Jeg er glad og taknemmelig for anerkendelsen af et internationalt forskningsfelt, som kun har almen interesse med årtiers mellemrum," siger lektor Viggo Andreasen.

Læs om de enkelte priser til lektor Mikkel Bille og lektor Viggo Andreasen.

Modtagerne af forskningspriserne udvælges af en priskomité, der består af seks personer med en bred faglig baggrund. Formålet med DM's Forskningspriser er at sætte fokus på forskning som en afgørende drivkraft i den samfundsmæssige idéudvikling og tydeliggøre betydningen af fagligt funderet viden.

Den uafhængige priskomité består af:

Anja Cetti Andersen, lektor, Dark Cosmology Centre, Købehavns Universitet (formand)
Katja Sønder Tuxen, programmedarbejder, Danmarks Radio
Anne Knudsen, tidligere chefredaktør, Weekendavisen
Susanne Ørum Foss, ledelseskonsulent, Metropol
Mikkel Thorup, professor, Aarhus Universitet