| Nyhed

RUC-forskere deltager i projekt om reduktion af forbrug af skibsbrændstof

Center for Maritim og Marin Forskning på Roskilde Universitet er partner i et projekt, der har som målsætning at gøre dansk shipping grønnere.
Skib med gods
Sammen med samarbejdspartnere skal forskerne fra RUC udvikle planlægningsalgoritmer for lastning og losning, så shippingvirksomheder sparer tid i havnen. Foto: Colourbox


I forskningsprojektet RoRoGreen vil forskere fra DTU, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet udvikle en innovativ, digital løsning til optimering af lastning og losning af skibe. Projektet er på 13 millioner kroner, hvor Innovationsfonden støtter med størstedelen af det beløb. Center for Maritim og Marin Forskning udgør Roskilde Universitets del, og Roskilde Universitet modtager 2,3 millioner kroner fra Innovationsfonden. DTU Management står i spidsen for projektet.

Forskerne fra RUC skal i samarbejde med logistikvirksomheden DFDS og virksomheden Kockumation, der laver apps til maritime formål, udvikle planlægningsalgoritmer for lastning og losning, så shippingvirksomheder sparer tid i havnen og derved kan bruge længere tid på havet og reducerer sejlhastigheden også kaldet ’slow steaming’. Det giver en væsentlig reduktion i brændstofforbruget for selskabets skibe, og dermed vil det give besparelser i både CO2-udledning og rent økonomisk. Algoritmerne vil også kunne optimere, hvordan skibene ligger i vandet, så vandmodstanden bliver minimeret ved sejlads.

”Det er utroligt vigtigt, at vi får reduceret CO2-udledningen fra transport, og selvom maritim godstransport ofte er en energieffektiv måde at transportere gods på, er der stadigvæk et stort potentiale for CO2-reduktion. Resultaterne fra projektet vil kunne bruges af de fleste virksomheder, som fragter såkaldt rullende gods, som blandt andet er gods transporteret på lastbiler. Det særligt gode ved dette projekt er, at løsningerne er generelle og derfor også kan bruges til at energieffektivisere i fremtiden, også hvis der skiftes til andre energiformer,” siger lektor og leder af Center for Maritim og Marin Forskning, Line Reinhardt.

Ud over Line Reinhardt deltager adjunkt Jens Ulrik Hansen og professor Hua Lu fra Roskilde Universitet også i projektet.

Det er et stort logistisk arbejde for havnearbejdere at få sættevogne og trailere med gods på plads i skibene, og DFDS har foretaget undersøgelser, som viser, at virksomheden kan spare meget tid i havnen, hvis processen bliver digitaliseret, og algoritmer bruges til at optimere planlægningen. Det vil også give arbejderne i havnen et bedre overblik over opgaverne.

”Når de udviklede algoritmer for planlægning af lastning og losning i havnene vil kunne bruges af de fleste virksomheder med rullende gods, og de dermed kan spare på CO2-udledningen, kan det bidrage til en grøn omstilling. Det vil samtidig give Danmark et vækstpotentiale inden for udvikling af applikationer til energieffektivisering,” siger Line Reinhardt.

CO2-udledningen betragtes som udgangspunkt som højere ved vejtransport end ved skibstransport, og en mere effektiv lastning og losning af varer i havnene vil potentielt kunne øge shippingbranchens konkurrencedygtighed i forhold til eksempelvis vejtransport.

Center for Maritim og Marin Forskning er et nyt tværfagligt forskningscenter på Roskilde Universitet.