| Nyhed

RUC-forskere bidrager med viden om demokratiske virksomheder til ekspertgruppe under Folketinget

Forskere fra Roskilde Universitet har kortlagt danske demokratiske virksomheder og har afdækket juridiske og institutionelle forhold for demokratiske virksomheder i en række lande. Det bidrager til ekspertgruppes anbefalinger om at forbedre virksomhedernes muligheder i det danske erhvervsliv.
Skilt på Roskilde Universitet
Arkivfoto: RUC Kommunikation & Presse


Ifølge Erhvervsministeriet omsættes cirka hver 10. krone i Danmark via en af de 20.000 demokratiske virksomheder, der eksisterer i Danmark. Det dækker blandt andet over store virksomheder som Arla, Coop og Danish Crown, men også en række mindre virksomheder inden for mange forskellige brancher.

Alligevel er der generelt mangel på viden om demokratiske virksomheder i det danske erhvervsliv og i erhvervsfremmesystemet, der understøtter virksomheder og iværksætteres evne til at udvikle sig. I sig selv er ’demokratiske virksomheder’ en bred term, som eksempelvis betegner forskellige kooperative og socialøkonomiske virksomheder, der ejes og i forskellig grad ledes af kunder, producenter, foreninger eller medarbejdere. 

I sommeren 2021 nedsatte regeringen en ekspertgruppe med formålet at afdække demokratiske virksomheders forhold i Danmark. 

Forskere fra Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet har i en forskningsrapport bidraget til ekspertgruppens arbejde ved at afdække forskellige typer af virksomheder med demokratiske kendetegn og se på internationale erfaringer med lovgivning og rammevilkår, der understøtter demokratiske virksomheder. 

Rapporten konkluderer, at der formentlig er et væsentligt uudnyttet potentiale for forskellige demokratiske organiseringer i erhvervslivet i almindelighed og blandt iværksættere i særdeleshed. 

”Potentialerne i de kooperative virksomhedsformer er blandt andet knyttet til bæredygtig omstilling og landdistriktsudvikling. Disse potentialer ville kunne udfoldes, hvis der udvikles et bedre juridisk regelsæt og sker kapacitetsopbygning på området gennem blandt andet iværksætterrådgivning, forskning, finansiering og offentlig indkøbspolitik,” siger professor Lars Hulgård. 

Lektor Klaus T. Nielsen tilføjer:

”Rapporten peger også på, at der er overraskende få medarbejder-ejede virksomheder i Danmark sammenlignet med en række andre lande. Rapporten vurderer, at det er i små nyetablerede medarbejderkooperativer, at man må forvente, at mange unge mennesker kan forene deres demokratiske idealer med indflydelse og trivsel i hverdagen”.

Ekspertgruppen afleverede i juni ni anbefalinger til erhvervsminister Simon Kollerup. Målet er at sikre, at demokratiske virksomheder bliver ligestillet med andre virksomheder.

Ekspertgruppen består af medlemmer fra både små og store demokratiske virksomheder samt repræsentanter fra forskningsverdenen, fagbevægelsen, organisationer og foreninger, der arbejder med demokratiske virksomheder.
 

Mere om projektet: 

Forskerne professor Lars Hulgård, professor John Andersen, lektor Klaus T. Nielsen og ekstern lektor Roger Spear fra Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet afleverede deres resultater til ekspertarbejdsgruppen i forskningsrapporten: 'Kortlægning og komparativ undersøgelse' i april 2022. 

Sammen med bidrag fra IT-Universitetet og Copenhagen Business School har rapporten været en del af grundlaget for ekspertgruppens anbefalinger til styrkelse af demokratiske virksomheders muligheder. 

Læs ekspertgruppens anbefalinger på Erhvervsministeriets hjemmeside.