| Nyhed

RUC-forsker optaget i Det Unge Akademi

Lektor Kristoffer Kropp er optaget i et videnskabeligt akademi for unge talentfulde forskere i Danmark.
Kristoffer Kropp - Foto: Lisbeth Holten
Foto: Lisbeth Holten

 

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab oprettede i 2011 Det Unge Akademi, der er en uafhængig platform for unge talentfulde forskere inden for alle videnskabsgrene.

Hvert år optager Det Unge Akademi nye forskere, der tildeles et femårigt medlemskab, og i år er lektor Kristoffer Kropp fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet blevet optaget blandt ni nye medlemmer.

”Medlemskabet af Det Unge Akademi er en mulighed for at møde andre unge dedikerede forskere og sammen sætte forskning på dagsordenen – både politisk og mere alment. Min forskning handler netop om videnskab, og hvordan forholdene for videnskaben forandrer sig i de her år, så jeg håber, at den indsigt også kan komme i spil i Det Unge Akademi,” siger Kristoffer Kropp.

I sin forskning undersøger Kristoffer Kropp forholdet mellem politik og videnskab, og i sit nuværende forskningsprojekt undersøger han, hvordan en europæisk samfundsvidenskabelig forskning forandrer sig i sammenhæng med en række politiske og sociale processer i Europa.

Formålet med Det Unge Akademi er at styrke grundforskning og tværfaglig udveksling og at bygge bro mellem videnskab og samfund ved at give de unge forskere en stemme i offentligheden.