| Nyhed

RUC-forsker modtager millionbevilling til projekt om kemikaliers påvirkning på havmiljøet

Ph.d.-studerende Monica Hamann Sandgaards projekt skal bidrage til at skabe en bedre forståelse af miljømæssige påvirkninger og dermed mindske de skadelige effekter på økosystemer.
Portrætbillede af ph.d.-studerende Monica Hamann Sandgaard
Foto: Thomas Frandsen for Villum Fonden


FNs verdensmål for bæredygtig udvikling udpeger miljøforurening som en af verdenssamfundets store udfordringer. Det kræver et videnskabeligt indblik, der gør det muligt at udvikle robuste løsninger for en bæredygtig anvendelse af kemikalier og materialer, og det videnskabelige indblik vil kunne understøtte en evidensbaseret udvikling af politik og beslutningstagning til vurdering af kemikaliers effekter i miljøet.

Men vurdering af kemikaliers påvirkning på miljø baserer sig på data, som er skabt inden for nogle standardiserede testretningslinjer, hvilket kan gøre det vanskeligt at inkorporere nye og banebrydende videnskabelige opdagelser, som måske ikke passer ind i det system. Det risikerer at hæmme den fulde forståelse for kemikaliers effekt på økosystemer i blandt andet havet, søer og vandløb.

Ph.d.-studerende Monica Hamann Sandgaard fra Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet modtager en bevilling fra VILLUM FONDEN til et projekt, der har til formål at udfordre de eksisterende testretningslinjer og udarbejde anbefalinger til en mere økologisk relevant tilgang til at vurdere kemiske effekter.

"Når du kun bruger simple og kortvarige test, fanger du ikke nødvendigvis den mere langsigtede virkning, som et kemikalie har på havmiljøet. Nogle af stofferne akkumulerer på havbunden, bliver spist af bundlevende organismer og føres potentielt videre til fisk. Ikke kun gennem vandet, men også gennem den føde, fiskene indtager. Vi har brug for test, der kan rumme flere parametre," siger Monica Hamann Sandgaard, der glæder sig over bevillingen.

”Jeg føler en stor taknemmelighed for den unikke mulighed, som bevillingen fra The Villum International Postdoc Programme har givet mig til at forfølge mine forskningsdrømme. Dette legat giver mig ikke blot mulighed for at udvide mine faglige kompetencer og lære fra førende eksperter inden for området, men også chancen for at skabe et værdifuldt internationalt netværk. Jeg glæder mig rigtig meget til at starte mit projekt,” siger hun.

Projektet modtager en bevilling på 2,5 millioner kroner fra VILLUM FONDEN under The Villum International Postdoc Programme, og projektet har titlen ’Effects, Bioaccumulation, and Trophic Transfer of Chemicals of Emerging Concern’.