| Nyhed

RUC-forsker fremlagde biodiversitetsforslag for nordiske politikere

Som repræsentant for The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services var lektor Thorkil Casse fra Roskilde Universitet med til at fremlægge forslag til indsatser for at bevare biodiversitet for politikere ved et møde i en arbejdsgruppe under Nordisk Råd.
Palmeolie-plantage
En nyplantet palmeolie-plantage i Sumatra, Indonesien. Foto: Thorkil Casse

 

Palmeolie bliver brugt i mange forskellige varer, men olien er ikke god for biodiversitet og klima, og derfor kan det være, at de nordiske lande skal lade sig inspirere af Tyskland og mærke varer, som ikke indeholder palmeolie, så forbrugere kan undgå olien.

Det var én af de pointer, som lektor Thorkil Casse fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet var med til at præsentere for nordiske politikere ved et møde i en arbejdsgruppe under Nordisk Råd i slutningen af juni. Baggrunden for mødet var, at det internationale biodiversitetspanel The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) havde udgivet rapporten ’Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services’, hvori det blev understreget, at op imod en million plante- og dyrearter risikerer at uddø – og mange endda inden for de kommende årtier. Sammen med IPBES’ koordinator Lars Dinesen var lektor Thorkil Casse, som sidder i styregruppen for IPBES’ danske kontor, indbudt til at perspektivere rapporten.

”Politikerne er interesseret i de dilemmaer, man kommer ud for, når der skal tages hensyn til miljø og biodiversitet. Et spørgsmål er, om vi vil kunne klare os helt uden biodiversitet. Det ville vi måske kunne, blot ved vi, at samfund som på Påskeøen bryder sammen uden naturressourcer, og at mange flygtninge i Vestafrika flygter på grund af en blanding af økonomiske, klimamæssige og naturressourcerelaterede årsager,” siger Thorkil Casse.

Mødet mundede ud i nogle foreløbige, konkrete ideer, som de nordiske parlamenter kunne arbejde videre med, og et af dem var forslaget om at mærke varer, som ikke indeholder palmeolie.

Et andet forslag var at følge op på en tidligere lanceret idé om en aftale omkring biodiversitet, som svarer til den internationale klimaaftale, som er kendt som Parisaftalen, hvor mange af verdens nationer aftalte indsatser til fordel for klimaet. Det nye forslag er, at de nordiske lande kan hjælpe med monitorering omkring implementeringen af en sådan international aftale omkring biodiversitet.

130 nationer har tiltrådt IPBES, herunder Danmark, og ud over Thorkil Casse fra Roskilde Universitet er Miljø- og Fødevareministeriet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Syddansk Universitet repræsenteret i styregruppen for IPBES’ danske kontor. Formålet med IPBES er at give regeringer, den private sektor og befolkningen viden om, hvordan det går med klodens biodiversitet og økosystemer.

 

Mere info:

Lektor Thokil Casses forskningsprofil

The Intergovernmental Sciece-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services’ (IPBES) danske hjemmeside