| Nyhed

RUC-forsker er med til at åbne Forskningens Døgn ved Roskilde Fjord med H.K.H. Kronprinsessen

Videnskabsfestivalen Forskningens Døgn stiller i år skarpt på havet og helt konkret Roskilde Fjord. Kom med, når en af landets førende forskere i borgerinddragelse sætter fokus på bæredygtig udvikling.
Roskilde Fjord.
Roskilde Fjord er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land og er et af Danmarks vigtigste yngleområder for vandfugle. Foto: Roskilde Oplevelseshavn.


Borgere og foreninger skal inddrages i at skabe sundere danske fjorde. Dette er omdrejningspunktet for åbningsarrangementet for Forskningens Døgn d. 22. april ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Roskilde Universitet står sammen med Forskningens Døgn og Københavns Kommune bag et nyt citizen science-projekt, der hedder ’Fælles om Fjorden’. Projektet har fokus på klima og miljø i danske fjorde og på, hvordan kommuner og foreninger bedst motiverer borgere til en mere bæredygtig adfærd i hverdagen.

Annika Agger, lektor i borgerinddragelse ved Roskilde Universitet og partner i projektet, fortæller, at forskningen peger på, at Roskilde Fjords tilstand er udfordret.

 

RUC baggrundsgrafik
Prorektor Peter Kjær:

”Forskning er nøglen til løsning af de store udfordringer, vi står over for som samfund. Men hvis løsningerne skal give mening, kræver det, at vi inddrager borgere og andre, der skal få løsningerne til at leve"

Agger og Bruun
Lektor Annika Agger er ekspert i borgerinddragelse og står bag projektet 'Fælles om Fjorden' med bl.a. postdoc Karsten Bruun Hansen. Pressefoto.

Fakta og foreløbige erfaringer

 

Om projektet ’Fælles om Fjorden’:

  • Idéen er at afdække, hvordan lokale klubber og foreninger, i samarbejde med lokale myndigheder, kan spille en aktiv rolle i at få borgere og civilsamfund til at ændre adfærd og forbrug i en mere bæredygtig retning.
  • Forskerne trækker på videnskabelig viden, som de tester af sammen med lokale aktører.
  • Forskerne tager udgangspunkt i den lokale fjord, bl.a. fordi klimaforandringerne slår tydeligt igennem dér, og fordi det er en lokal fysisk ressource med stor betydning for mange mennesker.

 

Foreløbige erfaringer:

  • Ny konkret viden om klimaløsninger for fjorden motiverer og engagerer til handling.
  • Handlingsorienteret klimakommunikation om fx at genetablere stenrev eller udplante ålegræs aktiverer individuelle og kollektive klima- og miljøværdier.
  • Fælles klub- og foreningshandling aktiverer individuelle og kollektive klima- og miljøværdier.

 

Partnere i projektet:

Postdoc Karsten Bruun Hansen og lektor Annika Agger, begge fra Roskilde Universitet, Afdeling for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune og Forskningens Døgn.