| Nyhed

RUC-forsker er med helt i front, når 57.000 børn og unge undersøger plastforureningen i Danmark

Elever i skoler og gymnasier landet over vil i årets Masseeksperiment udføre verdens første nationale videnskabelige kortlægning af plastforurening. Resultaterne vil give afgørende nye data om omfanget af og typen af plastforureningen i Danmark.
Naturvidenskabsfestival
Elever på Sophienborgskolen i Hillerød bidrager til verdens første nationale videnskabelige kortlægning af plastforurening. Foto: Sanne Vils Axelsen.


Der er plastforurening overalt – også i den danske natur. Snart ved vi hvor, hvor meget og hvilken slags plast, der er tale om. Godt 57.000 danske elever deltager i september i Masseeksperiment 2019, som er en landsdækkende kortlægning af plastforurening af den danske natur. Undersøgelsen vil være verdens første nationale, videnskabelige kortlægning af plastforurening.

Eleverne skal systematisk indsamle plast i et udvalgt stykke dansk natur et vilkårligt sted i Danmark. Det kan være på strande, på marker, i parker, på gader, i grøftekanter eller på skovstier. Derefter tager eleverne tilbage på skolen for at analysere fangsten. Det kan f.eks. være engangskopper, chipsposer, cigaretfiltre eller afdækningsplast. Til sidst indsamles elevernes data centralt.

Masseeksperimentet er en del af Naturvidenskabsfestival, der arrangeres af det nationale naturfagscenter Astra. Masseeksperimentet er udviklet i samarbejde med MarinePlastic, det danske center for forskning i marin plastikforurening - støttet af VELUX Fonden.

"Plastforurening i naturen er en af vor tids største miljømæssige udfordringer. Vi har behov for at få kortlagt omfanget af og effekterne af plastforurening. Derfor er det unikt, at vi nu får et kæmpestort dataset, der kan bidrage til ny videnskabelig forskning og dokumentation. Der er aldrig før indsamlet plast i så stor skala efter videnskabelig metode, siger lektor i miljørisiko ved Roskilde Universitet og talsmand for MarinePlastic," Kristian Syberg.
 

Syberg
Lektor i miljørisiko ved RUC og talsmand for MarinePlastic Kristian Syberg er videnskabeligt anker i Masseekseperimentet 2019.