| Forskningsnyt

RUC'er ny formand for nordisk, fagligt selskab

De kommende tre år er lektor Flemming Juul Christiansen formand for det nordiske, faglige selskab for statskundskab.
Flemming Juul Christiansen - Rubrik
Foto: Uffe Weng

 

Lektor Flemming Juul Christiansen er blevet valgt til formand for Nordic Political Science Association (NoPSA), mens adjunkt Tina Øllgaard Bentzen er blevet valgt til sekretær. De er begge ansat ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet.

NoPSA er det nordiske, faglige selskab for statskundskab, som samler de fem nordiske landes nationale faglige selskaber.

Valget af Flemming Juul Christiansen og Tina Øllgaard Bentzen fandt sted på selskabets kongres i Odense i august, og valgperioden gælder for perioden 2017-2020.

"De nordiske lande har fortsat meget til fælles, som gør det relevant at samarbejde forskningsmæssigt. Der er en stigende opmærksomhed om de nordiske landes politik og kultur både internt i Norden og internationalt," siger den nyvalgte formand.

NoPSA har tre kerneopgaver: At udgive tidsskriftet Scandinavian Political Studies, støtte op om nordiske kandidater til styrelsesposter europæisk og internationalt samt at afholde den næste kongres, som afholdes i Reykjavik i 2020.

Frem til oktober 2017 er Flemming Juul Christiansen desuden formand for Dansk Selskab for Statskundskab.