| Nyhed

RUC'er modtager IDA Arbejdsmiljøs årlige studenterpris

Anders Rønnow Bruun har modtaget studenterprisen for sit speciale.
Anders Rønnow Bruun
Anders Rønnow Bruun modtager IDA Arbejdsmiljøs studenterpris for sit speciale om arbejdsmiljørepræsentanters vilkår.

 

IDA Arbejdsmiljø har uddelt sin årlige studenterpris, som gives til bachelor-, masteropgave eller kandidatspeciale, som bidrager til arbejdsmiljøfeltet.

I 2021 er prisen gået til Anders Rønnow Bruun fra Roskilde Universitet for specialet 'Indflydelsesvilkår for arbejdsmiljøets frontlinjemedarbejdere - Faktorer for 3F Arbejdsmiljørepræsentanters indflydelse på arbejdsmiljøarbejdet'.

I sit speciale har Anders Rønnow Bruun kombineret kvantitative og kvalitative metoder, en ’mixed methods’-tilgang, til at undersøge arbejdsmiljørepræsentanters muligheder og begrænsninger i forhold til indflydelse på arbejdsmiljøarbejdet.

”Jeg håber, at undersøgelsen vil kunne komme arbejdsmiljørepræsentanter til gavn og være en trædesten for kommende ’mixed methods’-forskning på arbejdsmiljøområdet. Jeg tror, at ’mixed methods’ har potentialet til at løfte den viden, vi får fra kvalitative og kvantitative undersøgelser, fordi man både kan fange kontekst og se emnet på et generelt niveau. Det er vigtigt, hvis man ønsker at forbedre arbejdsmiljørepræsentanters vilkår på et overordnet plan og ikke kun lokalt,” siger Anders Rønnow Bruun, der læste Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab på Roskilde Universitet.

Det vækker også glæde hos Anders Rønnow Bruuns vejleder, lektor (MSK) Klaus T. Nielsen, at studenterprisen i år er gået til RUC’eren.

"Jeg er rigtig glad for, at Anders har vundet – det er fortjent. Anders har lavet et stort og selvstændigt arbejde, hvor han på overbevisende måde sammenkobler kvantitative og kvalitative data. Hans resultater siger noget interessant og relevant om forholdene for arbejdsmiljørepræsentanterne, og perspektiverne knytter an til arbejdsmiljø, trivsel og demokrati – et flot RUC-projekt," siger lektor (MSK) Klaus T. Nielsen.

Ved at kombinere kvantitative og kvalitative metoder har Anders Rønnow Bruun undersøgt en række faktorer for arbejdsmiljørepræsentanters indflydelse. Det handler bl.a. om faktorer som tid brugt på arbejdspladsvurdering, kontakt med de medarbejdere, som arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer, erfaring som arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøviden fra virksomheden og Arbejdstilsynet.

Kontaktinfo: 

Roskilde Universitets presseservice