| Nyhed

RUC sætter fornyet fokus på sexisme

I kølvandet på genopblomstringen af #metoo-debatten og en række vidnesbyrd fra forskere på tværs af universiteter, inviterer RUC til dialog om kulturen på universitetet. RUC har allerede fokus på trivsel, men har nu søsat nye tiltag.
SDU Campus Slagelse


De seneste uger har der været fornyet fokus på sexisme på universiteterne. Senest med en række vidnesbyrd og underskrifter fra forskere, der fortæller, at de oplever krænkende adfærd og sexisme.

Forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) meddelte for nogle uger siden, at hun vil sætte yderligere fokus på området med en række nye spørgsmål i undersøgelsen Uddannelseszoom, der ser på kvalitet og trivsel på videregående uddannelser.

Rektor på RUC Hanne Leth Andersen byder det nye tiltag velkommen.

”Det er vigtigt både med fakta, så vi ved, hvad vi taler om, og med videre debat og dialog. Derfor har vi på RUC søsat en række initiativer, der skal gøre os klogere, når det gælder sexisme og krænkelser både i relation til studerende og ansatte,” fortæller Hanne Leth Andersen.

Øget dialog med de studerende

I 2018 kortlagde en landsækkende undersøgelse af Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd uønsket seksuel adfærd på universiteterne.

Undersøgelsen viste, at en del studerende oplevede den slags adfærd. I kølvandet på undersøgelsen startede RUC et samarbejde mellem de studerende og ledelsen for at forsøge at få indsigt i de konkrete udfordringer på RUC. Man udvidede bl.a. spørgeskemaet i studiemiljøvurderingen til eksplicit at spørge de studerende, om de havde oplevet mobning, vold, sexchikane, diskrimination eller ’andet’. Selvom det i undersøgelsen ikke så ud til at være et stort problem i omfang, så viste undersøgelsen, at sådan adfærd fandtes på RUC.

”Vi kan og skal blive bedre til at omgås hinanden, og selvfølgelig kan der også være episoder, vi ikke kender til i ledelsen. Så nu er vi som ledelse gået i tættere dialog med Studenterrådet. Vi er i gang med at drøfte, om vi bør gøre mere, end vi allerede gør. Bl.a. indkalder vi sammen med Studenterrådet til dialogmøde for alle studerende i november," siger Hanne Leth Andersen. 

Fokus på øget respekt blandt medarbejderne

Ledelsen sætter også fornyet fokus på krænkende adfærd, der involverer medarbejderne. Rektor og universitetsdirektøren opfordrer alle medarbejdere til at omgås hinanden med respekt.

”De nye vidnesbyrd fra en lang række forskere på landets universiteter viser, at vi ikke er i mål endnu. Der er brug for, at vi minder om, at krænkende handlinger, uanset om de foregår mellem medarbejdere, mellem studerende eller mellem medarbejdere og studerende, er uacceptable. Universitetets ledelse opfordrer derfor igen alle, der har været udsat for krænkende handlinger til at henvende sig med deres oplevelse,” siger rektor.

RUC’s politik for krænkelser kan ses på RUC’s intranet

 

  Fakta

  Overblik over eksisterende og nye tiltag for at afhjælpe krænkende adfærd og sexisme

  Eksisterende tiltag:

  Ansatte:

  • Fortrolig, elektronisk postkasse: take-care-confidential@ruc.dk
  • Koordinationsgruppe bestående af ledere, medarbejdere og studerende med det formål at skabe tværgående dialog og rum til at tale om krænkende hændelser samt handle og forebygge disse
  • Spørgsmål vedr. mobning og krænkelser i APV og opfordring til at man henvender sig til leder, TR eller øverste ledelse, hvis man har oplevet krænkende adfærd

  Studerende:

  • Dialog mellem ledelse og Studenterrådet og øget involvering af rusvejledere og rusformandskab.
  • Fortrolig. elektronisk postkasse: take-care-confidential@ruc.dk,
  • Udvidelse af studiemiljøvurderingen med specifikke spørgsmål og systematisk opfølgning
  • Plakatkampagne på campus
  • Øget involvering af rusvejlederne
  • Oprettelse af side med information på intranettet
  • Orientering i diverse nyhedsbreve til ansatte og studerende
  • Indlæg i informationspjecen ‘RUC on the go’: 2018, 2019 og 2020

   

  Nye tiltag (i 2020)

  Ansatte:

  • Øget dialog med tillidsrepræsentanterne
  • Bedre intern kommunikation bl.a. om elektronisk postkasse
  • Genopstart af RUC’s ligestillingsudvalg med yderligere fokus på diversitet, samtidig med at Hovedsamarbejdsudvalget har fokus på sexisme
  • To temadage med forsker i krænkende adfærd og mobning Mille Mortensen

  Studerende:

  • Øget dialog mellem ledelsen og Studenterrådet
  • Dialogmøde i november
  • Øget inddragelse af forskere på RUC til kvalificering af debat og tiltag
  • Studerende skal som noget nyt repræsenteres i de enheder, der arbejder med krænkelser
  • Opkvalificering af rusvejlederne mhp. at bidrage til at skabe opmærksomhed og bedre information til de studerende
  •  Ny informationskampagne vedr. elektronisk postkasse og henvendelser vedr. uønsket adfærd
  • Opkvalificering af Studie- & Karrierevejledningen, så de bliver bedre til at håndtere samtaler med studerende, der har været udsat for krænkende oplevelser