| Nyhed

RUC i spidsen for EU-finansieret ph.d.-program i risikovurdering på miljøområdet

Professor (MSO) Henriette Selck står i spidsen for et nyt EU-finansieret ph.d.-program, der skal uddanne 13 forskere i miljøeffekterne af langvarig påvirkning af kemikalier. Projektet vil sætte nyt fokus på konsekvenserne af effekter, der kan opstå, når kemikalier i lave doser kombineres med andre kemikalier eller fx påvirkes af ændringer i temperatur.
Henriette Selck
Vurdering af risici på miljøområdet tager i dag udgangspunkt i, at organismer udsættes for meget høje koncentrationer af kemikalier over kort tid, fortæller professor (MSO) Henriette Selck.


Det er i dag allerede påvist, at levende organismer, der udsættes for kraftig og længerevarende påvirkning af kemiske stoffer, kan udvikle kronisk sygdom. Men hvordan forholder det sig med miljø- og sundhedsrisici ved vedvarende påvirkning af kemikalier i lave doser, eller når flere forskellige kemiske stoffer ved lave doser kombineres i økosystemer på land eller i vand?

Det spørgsmål søger forskere i det EU-finansierede ph.d.-program Chronic Exposure Scenarios Driving Environmental Risks of Chemicals (forkortet CHRONIC) nu at besvare gennem en fælles forskningsindsats.

Målet er at anvende forskningsresultaterne til at øge vores forståelse af kemikaliers effekter på miljøet og anvende denne viden til at målrette og forbedre overvågningsstrategier og metoder og derigennem at kvalificere beslutninger, når myndigheder og forskere skal vurdere de samlede risici på miljøområdet.

Det fortæller professor (MSO) i økotoksikologi på RUC Henriette Selck, der har det overordnede videnskabelige ansvar for CHRONIC-programmet.

"Vurdering af risici på miljøområdet tager i dag udgangspunkt i, at organismer udsættes for meget høje koncentrationer af kemikalier over kort tid, og at effekter bestemmes ved at se på fx akut dødelighed. Det giver et fint billede af virkeligheden, når vi ser på de mest forurenede områder som fx efter olieudslip," siger Henriette Selck.

Hun forklarer, at det samme ikke er tilfældet ved meget lave koncentrationer, eller når man finder uventede effekter af kemikalier, fx ved meget lave koncentrationer eller hos bier, der har været udsat for kemiske midler til bekæmpelse af insekter:

"Her har kemikalier ikke effekt på akut dødelighed, men de påvirker funktionsdygtighed og helbred. Det er derfor vores ambition med CHRONIC-programmet at vise vejen for et paradigmeskift inden for miljørisikovurdering, der kan tage kampen op mod skjulte udfordringer fra forurening," siger Henriette Selck.

Ny generation af forskere på miljøområdet

De ph.d.-studerende i CHRONIC-programmet får hver især base på én institution og skal også have tre ophold hos partnerinstitutioner, hvor de møder medvejledere og mentorer. Det sikrer, at de unge forskere uddannes i arbejdet med vurdering af miljørisici ud fra flere forskellige ståsteder i forskning, myndighedsregulering, industri og interesseorganisationer.

CHRONICs 13 ph.d.-projekter har samlet set til formål - ud fra forskellige specifikke videnskabelige problemstillinger - at udvikle værktøjer og metoder, der gør det muligt at identificere, hvor giftige kemiske stoffer som fx pesticider og farmaceutiske produkter er for planter, dyr og mennesker under vedvarende påvirkning ved lave doser. Ikke mindst når kemikalierne optræder i kombination med andre belastninger af miljøet som fx ændringer i temperatur, forandringer i fødegrundlag eller i samspil med parasitter.

"CHRONICs tilgang til uddannelse i miljørisikovurdering er nyskabende og vil sikre, at vi kan uddanne en ny generation af forskere med de nødvendige kompetencer til at bestemme, regulere og i sidste ende mindske konsekvenserne af kemikalieforurening hos mennesker og dyr," siger Henriette Selck.

Forskernes resultater vil blive anvendt til at udvikle videnskabeligt baserede overvågningsstrategier, som kan forbedre beslutningstagning, når de samlede risici på miljøområdet skal vurderes på baggrund af ofte usikre og potentielt modstridende oplysninger.

Mere information

For yderligere oplysninger kontakt:

Europæisk samarbejde og partnere

CHRONIC-programmet indbefatter 13 fuldt finansierede ph.d.-forløb, der fra efteråret 2021 sættes i gang på tværs af ti europæiske uddannelses- og forskningsinstitutioner:

· Roskilde Universitet, Danmark.

· Wageningen University, Nederlandene.

· UK Centre for Ecology & Hydrology, Storbritannien.

· Lunds Universitet, Sverige.

· Universidade De Aveiro, Portugal.

· Aarhus Universitet, Danmark.

· Université Bourgogne Franche-Comté, Frankrig.

· Universiteit Leiden, Nederlandene.

· Studiecentrum Voor Kernenergie / Centre d'Étude De l'Énergie Nucléaire, Belgien.

· Syngenta Crop Protection Ag, Schweiz.

 

I CHRONIC-programmet deltager også fem associerede partnere, som vil bistå som medvejledere, mentorer, undervisere i træningsaktiviteter samt som værter ved gæsteophold. De associerede partnere repræsenterer myndigheder, private virksomheder og interesseorganisationer:

· ARC Arnot Research & Consulting, Canada.

· Cambridge Environmental Assessment, Storbritannien.

· Environment Agency Austria, Østrig.

· Rådet for Grøn Omstilling, Danmark.

· Society of Environmental Toxicology & Chemistry, Belgien

Fakta om CHRONIC-programmet

CHRONIC-programmet er støttet med i alt 27 mio. kr. fra EU's forskningsprogram Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN), som støtter etablering af internationale forskeruddannelselser, forskermobilitet og karriereudvikling. ITN er et underprogram under Horizon 2020, EU's overordnede rammeprogram for forskning og innovation.

RUC er som koordinator ansvarlig for administrationen af det samlede budget i programmet, der er støttet i en 4-årig periode fra marts 2021 til februar 2025.