| Nyhed

Roskilde Universitet udnævner tre æresdoktorer

Ved Roskilde Universitets årsfest bliver professor John M. Pezzuto, professor Grete Brochmann og Dr. Sven Windahl udnævnt til æresdoktorer.
Studerende ved sø


Roskilde Universitet holder årsfest fredag den 15. september 2017, og i den anledning tildeler universitetet æresdoktorgrader til tre udenlandske forskere.

De tre æresdoktorer er:

Den norske professor Grete Brochmann fra Universitetet i Oslo har en stærk forskningsprofil i internationalt, nordisk og nationalt regi, og hun har ikke kun været aktiv i forskningsrådsregi, men også i politiske organer, som behandler flygtninge- og indvandrerproblemstillinger. I de senere år er der i hendes forskning et øget fokus på indvandringen til Norge og de nordiske lande, og i 2014 skrev hun bogen ’Innvandringen til Norge 900-2012’ sammen med historikeren Knut Kjelstadli.

Grete Brochmann er blevet indstillet af Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.

John M. Pezzuto, amerikansk professor og dean ved The Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University, er en af de centrale forskere inden for resveratrols effekt på helbredet. Resveratrol er et stof, der findes naturligt i en række spiselige planter som blandt andet bær, nødder og vindruer. Pezzuto har blandt andet påvist, at resveratrol kan være med til at reducere kræftrisikoen. Hans forskning er blevet fulgt af forskning fra andre forskningsgrupper, som har vist resveratrols helbredseffekt på levetid og sygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme.

John M. Pezzuto er blevet indstillet af Institut for Naturvidenskab og Miljø.

Dr. Sven Windahl er en svensk professor, der har været en central forsker inden for kommunikationsteori. I slutningen af 1990’erne introducerede han begrebet om det kommunikative lederskab, som handlede om de kommunikative aspekter ved organisationsledelse. Windahl har skrevet de to bøger ’Communications Models’ og ’Using Communication Theory: An Introduction to Planned Communication’, som begge er hovedværker inden for planlagt kommunikation og bliver brugt på Roskilde Universitet. Sidstnævnte bog blev skrevet sammen med Dr. Benno Signitzer.

Sven Windahl er blevet indstillet af Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab.