| Nyhed

Roskilde Universitet henter ny universitetsdirektør på KU

Henrik Zobbe bliver ny universitetsdirektør på Roskilde Universitet. Han kommer fra en stilling som fakultetsdirektør på SCIENCE, Københavns Universitet.
Henrik Zobbe
Henrik Zobbe.


Roskilde Universitets kommende direktør har solid erfaring som leder og en stærk baggrund inden for økonomi og universitetsdrift. Senest har han bl.a. stået i spidsen for en omfattende digitalisering og reorganisering af en række administrative funktioner på SCIENCE og Københavns Universitet.

Henrik Zobbe bliver som ny universitetsdirektør en del af den øverste ledelse på Roskilde Universitet, hvor han skal være med til at lede og udvikle den samlede organisation og sikre et konstruktivt og målrettet samarbejde, både indadtil og udadtil.

”Jeg ser meget frem til samarbejdet med Henrik Zobbe. Han har et bredt netværk i universitets- og uddannelsessektoren og stor forståelse for forskningens og uddannelsernes vilkår. Han arbejder opgaveorienteret og tænker strategisk, og han er den helt rette til at stå i spidsen for at udvikle og understøtte en stabil økonomi, sikre organisatorisk transparens og tydelighed samt sætte rammerne for et attraktivt arbejdsmiljø og studiemiljø,” siger Roskilde Universitets rektor, Hanne Leth Andersen.

Organisationsforståelse og samarbejde

Henrik Zobbe har en fortid som forsker, studieleder og institutleder. Han har derfor kendskab til alle sider af universitetsverdenen og til vilkårene for at bedrive forskning og uddannelse. Det giver ham et godt afsæt for at forstå og håndtere universitetets komplekse opgaver og processer og ikke mindst det højt prioriterede samarbejde på tværs af organisationen.

Henrik Zobbe ser frem til de nye udfordringer:

"Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med arbejdet og samarbejdet med alle de dygtige studerende, medarbejdere og ledere på Roskilde Universitet. RUC står for mig som et universitet med sunde kerneværdier og et klart defineret strategisk ståsted. Jeg ser et enormt potentiale i det - et potentiale der kan sikre en robust fremadrettet økonomi og dermed give mulighed for fleksibilitet til de fremtidige udfordringer," siger Henrik Zobbe.

Henrik Zobbe afløser Peter Lauritzen, som fratrådte tidligere på året efter knapt 17 år på posten som universitetsdirektør. Henrik Zobbe tiltræder den 1. februar.

Fakta om Henrik Zobbe

• Tiltræder 1. februar 2024 som universitetsdirektør på Roskilde Universitet. Han indtræder i rektoratet og udgør sammen med rektor og prorektor den øverste ledelse på universitetet.
• Kommer fra en stilling som fakultetsdirektør på SCIENCE, Københavns Universitet
• Er uddannet jordbrugsøkonom ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, hvorfra han også har en ph.d.
• Har en række tidligere ansættelser og nuværende tillidsposter. Bl.a.:

  • Institutleder på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, SCIENCE, KU
  • Direktør, institutleder og studieleder på Fødevareøkonomisk Institut, LIFE, KU
  • Lektor på Københavns Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
  • Medlem af CFL - Center for Ledelses Advisory Board
  • Medlem af Veterinærfondens bestyrelse

Kontaktinformation

Henrik Zobbe, hz@science.ku.dk, mobil: 3059 0316
Pressechef Charlotte Konow, e-mail: konow@ruc.dk, mobil: 500 9501