| Nyhed

Roskilde Universitet går i luften med 28 nye uddannelser

1. september starter 1362 studerende på nye kandidatuddannelser. Med en omfattende reform rydder Roskilde Universitet op i fagkombinationerne og tilbyder i stedet 28 fokuserede og mere arbejdsmarkedsrettede kandidatuddannelser, hvor tværfaglighed og projektarbejde er bevaret.
SDU Campus Slagelse
Arkivfoto: Uffe Weng


Nogle af årets nye kandidatstuderende skal i gang med at læse Digital Transformation, Bæredygtig Omstilling eller Tværvidenskabelige Sundhedsstudier. Andre har valgt en mere international profil og læser fx Global and Development Studies eller Environmental Science.

De er alle sammen første årgang på Roskilde Universitets nye kandidatuddannelser, som er blevet udviklet i tæt dialog med eksterne partnere, arbejdsgivere og studerende. 

”De nye uddannelser har fået en tydeligere profil, samtidig med at tværfaglighed og forskningsbaseret dybde har høj prioritet. Vi vil uddanne kandidater, der kan bidrage til at udvikle digitale og bæredygtige løsninger, og som kan tænke kreativt, samarbejde og tage ansvar,” siger Hanne Leth Andersen, rektor på Roskilde Universitet.

Fra 170 til 28

 Tidligere kunne de studerende relativt frit kombinere to fag i én uddannelse på tværs af universitetets fagområder, og det betød, at man havde i alt 170 kombinationsmuligheder. Det var ofte svært at finde rundt i – ikke mindst for arbejdsgivere, som kunne være usikre på hvad en bestemt kombination indebar af faglige kompetencer.

”Der har været behov for at forenkle uddannelsesudbuddet, så de relevante tværfaglige profiler er lettere at afkode for arbejdsgiverne. Vi har fastholdt og styrket Roskilde Universitets DNA, som netop rummer dét, der efterspørges på arbejdsmarkedet, og som man arbejder hen imod på universiteter verden over i dag. Med kandidatreformen har vi samtidig fået nogle mere sammenhængende studiemiljøer, hvor uddannelserne er kommet tættere på forskningen,” siger Hanne Leth Andersen.

Virkelighedens udfordringer er tværfaglige

Nogle af de nye uddannelser er skabt stort set fra bunden, med udgangspunkt i stærke, tværfaglige forskningsmiljøer. Det gælder blandt andet Socialpsykologi og Læring og kandidatuddannelsen By og Plan, hvor de studerende kommer til at arbejde med byers udvikling ud fra et både teknisk og samfundsfagligt perspektiv. Andre kandidatuddannelser er en gentænkning af eksisterende uddannelser, som har fået skærpet profilen og fornyet fagudbuddet, så de i endnu højere grad matcher de studerendes ønsker og arbejdsmarkedets behov. 

Fællesnævneren for alle Roskilde Universitets uddannelser er imidlertid stadig, at de er tværfaglige og tager afsæt i problemorienteret projektarbejde med tæt kobling til virkeligheden uden for campus. Og at de skal bidrage til at løse nogle af tidens store udfordringer, fx omkring klima og bæredygtighed, social sammenhængskraft, digital transformation, pandemier, global ulighed osv.

Andreas de Neergaard, som er dekan på Institut for Mennesker og Teknologi, understreger, at kandidatreformen giver universitetet mulighed for at sikre en bedre faglig progression og et stærkere studiemiljø, hvor de studerende bliver knyttet tættere sammen, idet de – i modsætning til tidligere – nu følger deres medstuderende under hele uddannelsen. 

”Med dette udbud præsenterer Roskilde Universitet en samlet buket af uddannelser til tidens spørgsmål – bæredygtig omstilling, kommunikation og journalistik, ledelse, politik og udvikling, digitalisering, urbanisering, sundhed og velfærd, miljø- og biovidenskab og meget andet. Du finder ikke et samlet uddannelsesudbud, som er mere relevant i dag,” siger han.

Kandidat i bæredygtig økonomi på vej

Udover de 28 nye uddannelser, der starter 1. september i år, er der én mere i støbeskeen: en kandidatuddannelse i bæredygtig økonomi

”Økonomer spiller en vigtig rolle i samfundsudviklingen og den grønne omstilling. Men den traditionelle økonomiske tænkning bidrager ikke altid med løsninger, der fremmer bæredygtige valg. Dét vil vi gerne råde bod på med den nye uddannelse i samfundsøkonomi, siger Peter Kragelund,” som er samfundsvidenskabelig dekan på Roskilde Universitet.

Læs mere om de 28 nye uddannelser