| Nyhed

Roskilde Universitet deltager i stort EU-projekt om afgrødediversitet og bæredygtige fødevarer

Sammen med 27 partnere fra andre EU-lande deltager forskere fra Roskilde Universitet i et tværfagligt EU-projekt med fokus på afgrødediversitet. Formålet er at finde ud af, hvordan økosystemtjenester påvirker de forskellige værdikæder, som i sidste ende bestemmer, hvad vi spiser.
kornmark


Fødevareproduktion påvirker klimaet, biodiversitet og menneskets sundhed – og udvikling af mere bæredygtige dyrkningsmetoder er derfor afgørende for den grønne omstillinger. Det er udgangspunktet for IntercropValuES-projektet, som er støttet af EU’s Horizon Europe program. 

Europæisk (herunder dansk) planteavl bliver i stigende grad udfordret af blandt andet skiftende og voldsommere klima.  Men øget artsdiversitet i de afgrøder, vi benytter, kan være med til at sikre mere robuste og produktive landbrugssystemer. 

Forskere og repræsentanter fra offentlige og private virksomheder fra 15 lande deltager i projektet, som har til formål at forstå og udvikle mere diverse dyrkningssystemer. Resultaterne skal derefter sammenholdes med den traditionelle tilgang, hvor fokus er på en enkelt afgrøde.

"Intercropping [samdyrkning] og større fokus på varieret brug af afgrødearter har længe været anerkendt via omfattende forskningsresultater og med hjælp fra innovative landmænd. Men på trods af en række gavnlige effekter for både klima, biodiversitet og fødevarekvalitet, er det ikke ret udbredt i Europa eller Danmark. I projektet vil vi forsøge at finde grundene til det. Vi vil analysere på de innovative metoder i marken såvel som i køkkenerne for at nærme os konkrete løsninger, som kan benyttes af landmænd og andre relevante aktører,” fortæller Henrik Hauggaard-Nielsen, som er professor ved Institut for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet.

Samarbejde fra mark til køkken

Business Lolland Falster er partnere på projektet og samarbejder tæt med Roskilde Universitet omkring de regionale perspektiver for projektets formål. Fokus er på konkret samarbejde med 16 landmænd, der praktiserer samdyrkning, samt et netværk af innovative fødevareiværksættere i området – herunder fødevareproducenter, restauratører, gårdbutikker og offentlige køkkener. 

”I vores forskning kan vi se, at aktører på tværs af værdikæden kan være med til at skabe incitament for forandringer igennem deres fortællinger og fokus på bæredygtighed, kvalitet, sundhed og lokal forankring,” fortæller Ane Kirstine Aare, som er postdoc ved Institut for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet.

IntercropValuES-projektet blev lanceret sidst i november, hvor mere end 50 forskere mødtes hos Det franske center for landbrugsforskning og international udvikling i Montpellier for at drøfte rammerne for de aktiviteter, som skal udføres over de næste fire år. EU forventer konkrete løsninger og drejebøger til relevante forandringsaktører for at sikre den accelererende grønne omstilling.

”De gode løsninger skal findes i krydsfeltet mellem flere fagligheder, og Roskilde Universitet har en særlig styrke inden for netop tværfaglighed. Vi ser frem til at spille en hovedrolle i både dette men også andre tværfaglige EU-projekter, hvor forskere på flere forskellige området arbejder sammen om at finde løsninger på tidens udfordringer,” siger Henrik Hauggaard-Nielsen. 

Læs mere om IntercropValuES-projektet.