| Nyhed

Roskilde Universitet bliver en del af nyt nationalt it-forskningscenter

Det nyetablerede forskningscenter DIREC vil styrke det digitale Danmark med it-forskning i verdensklasse, som skal anvendes i erhvervslivet og i det offentlige. På Roskilde Universitet arbejder man bl.a. med kunstig intelligens i sundhedsvæsenet.
Hospital
Roskilde Universitet forventes bl.a. at bidrage til DIREC med et forskningsprojekt, der handler om kunstig intelligens i sygehusvæsenet. I samarbejde med læger skal dataloger designe og udvikle nye forklaringssystemer, der giver lægerne mulighed for at se detaljerne bag et positivt eller negativt svar fra en CT-scanning. Foto: Arkivfoto, unsplash.com


Roskilde Universitet er nu en del af det nye nationale forskningscenter DIREC. 

Dekan for Teknologi og Sundhed Andreas de Neergaard ser frem til, at universitetets forskere skal bidrage i DIREC med projekter relateret til it-dagsordenen. It bliver kun vigtigere i de kommende år, og Roskilde Universitet vil være med forrest i it-feltet, fortæller han: 

"Fremtiden kalder på eksperter i data science og kunstig intelligens (AI), og det er et felt, hvor Roskilde Universitet er i hastig udvikling. Vi arbejder både med det som selvstændige forskningsfelter og ikke mindst i anvendte krydsfelter med bl.a. vedvarende energi, mobilitet og sundhed. Og vi har en stærk tradition for at gå i dialog med brugerne for at finde de bedste løsninger.”   

Kunstig intelligens og CT-scanninger
Et af de projekter, Roskilde Universitet forventes at bidrage med i DIREC, handler om kunstig intelligens i sygehusvæsenet.   

I samarbejde med læger fra Sjællands Universitetshospital skal forskere ved hjælp af kunstig intelligens skabe systemer, der giver lægerne mulighed for at se detaljerne bag et positivt eller negativt svar fra en CT-scanning.  

Det kan fx gøre os klogere på, hvorfor en patient med nyrekræft kan få stillet en forkert diagnose via en CT-scanning. 

Med kunstig intelligens kan forskerne på Roskilde Universitet allerede nu konstatere, om der er kræft i en nyre ud fra CT-scanninger, som er væsentligt mere præcise end lægernes. 

”Men når en læge skal træffe en beslutning under tidspres — skal der opereres eller ikke — er det ikke til meget hjælp, når AI’en blot langer et positivt eller negativt svar ud uden begrundelse. Der er brug for en forklaring på AI’ens vurdering, som lægen kan inddrage sammen med sit kendskab til patienten og sin lægevidenskabelige baggrund,” siger leder af forskningsprojektet og professor i datalogi Henning Christiansen.

”Vi samarbejder med lægerne om design og udvikling af de rigtige forklaringssystemer”, fortæller han.

Fremtiden kalder på eksperter i data science
og kunstig intelligens (AI), og det er et felt,
hvor Roskilde Universitet er i hastig udvikling 

Dekan, Andres de Neergaard


Styrket fokus på it i DIREC
Det er yderst positivt, at alle otte universiteter nu med RUC’s tiltræden er partnere i DIREC, lyder det fra Jens Christian Godskesen, der er DIRECs bestyrelsesformand og prorektor ved ITU:

”For første gang er de centrale digitale forskningsmiljøer på alle danske universiteter forenet i et og samme forskningscenter. Det giver os en unik mulighed for at agere som en fælles national platform for forskningen indenfor det digitale felt og i fællesskab bidrage med at løfte udfordringerne indenfor området. Der er behov for, at mange flere søger ind på it-uddannelserne på universiteterne, og der er behov for meget mere forskning i it. DIREC har til formål at bringe de digitale muligheder endnu mere i spil, og nu kan også RUC’s forskere sammen med alle de øvrige universiteters forskere i centeret hjælpe med, at danske virksomheder kan udnytte de digitale muligheder langt bedre, end de ellers ville have haft mulighed for", siger han.

DIREC er støttet af Innovationsfonden med 100 mio. kr. og har til formål at udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i de digitale miljøer i Danmark. 

Læs mere om DIREC 

 

Mere information:

- Andreas de Neergaard, dekan for Teknologi og Sundhed på Roskilde Universitet, neergaard@ruc.dk/+45 24 43 43 31.

- Henning Christiansen, professor i datalogi på Roskilde Universitet, henning@ruc.dk/+45 61 95 11 31.

- Jens Christian Godskesen, DIRECs bestyrelsesformand og prorektor ved ITU, jcg@itu.dk/+45 72 18 52 76.