| Nyhed

Roskilde Universitet 50 år i dag

I dag den 1. september fylder Roskilde Universitet 50 år. Som led i fejringen mødte alumner og tidligere medarbejdere talstærkt op til en reception på campus. Rektor Hanne Leth Andersen holdt en tale til alumnefejringen, som vi bringer i dag i anledningen af de 50 år.
Jubilæumsfejring for tidligere ansatte og alumner
Alumner og tidligere medarbejdere gæstede Roskilde Universitet i anledning af 50 års jubilæet. Foto: RUC Kommunikation og Presse


Rektor Hanne Leth Andersen tale ved jubilæumsfejring for alumner og tidligere ansatte fredag den 26. august 2022. 

"Dejligt at se jer! Velkommen til Roskilde Universitet, velkommen til RUC. Velkommen tilbage på jeres eget universitet.

Det er jo jeres, men det tilhører også dem der går her nu, dem der forsker og underviser, og dem der arbejder i administrationen og på laboratorierne, eller med bygningerne, som tit har holdt sammen på det hele. Det tilhører også byen Roskilde, regionen og alle borgere i det her land.

Spørgsmålet om hvem der ejer Roskilde Universitet, dukker op, når man skal gøre status og når man forsøger at skrive historien (som man har forsøgt flere gange). For hvis er så historien? Hvem har ret til at tale om ’Roskilde Universitet’ og hvem har ret til at tale på universitetets vegne.

Vi er ikke et enkeltmandsfirma (hvor ministeren, bestyrelsesformanden eller rektor bestemmer alt) og heller ikke et aktieselskab, hvor nogen ejer en dominerende andel.

Der er måske snarere tale om en slags andelsselskab – som vi alle er medejere af, alle os som har været forbi – har virket på universitetet - og gjort os erfaringer. 

Alle har en historie om RUC. Og det gælder for så vidt også alle dem der aldrig har været her på Marbjerg Mark eller Trekroner Campus – eller Sjællands Universitet.

I dag forsøger vi ikke at skrive historien om Roskilde Universitet, om RUC, som en historie i ental; vi skriver historier i flertal – levede historier – i alle de samtaler der udspiller sig når gamle venner (og uvenner) mødes. Her i salen, ude ved bordene eller når man går rundt på campus…

Roskilde Universitet er et særligt universitet, et universitet med idé – og det forsøger vi at tage vare på hver eneste dag; men universitetet er også en fortælling som lever når den bliver fortalt videre på 1000 forskellige måder...

Roskilde Universitets historie har sat sig markante spor. Nogle spor er fysiske: Man har sagt at Roskilde Universitets pædagogik er støbt i beton: Bygningerne er indrettet til gruppearbejde og med teorirum. Andre fysiske spor er bøger, specialer, eller stier gennem landskabet fra stationen og rundt på campus. Andre igen er erindringsspor som for altid præger dem der gik her og engagerede sig i universitetet og dets mennesker og muligheder.

Roskilde Universitet har ikke mindst sat sig spor i mennesker, og forandret og styrket unge mennesker, så de kunne bruge deres evner, gjort dem dygtige til at navigere i kaos, kommunikere på tværs af grænser, bygge broer og se muligheder.

Jeg er utroligt stolt af alle jer alumner. I fylder i samfundet, I gør en forskel, I kan noget særligt. Og I er forbundne via netværk. Jeres studietid har været skelsættende, og jeres universitet lader ingen indifferent eller kølig.

Jeg er også stolt når nye medarbejdere fortæller at de møder åbenhed, ærlighed og dialog her på universitetet.

Jeg er stolt når internationale studerende fortæller at de føler sig velkomne og at de opdager helt nye måder at studere på. Samarbejde, socialt fællesskab, mundtlig gruppeeksamen, og nærhed til forskningen, og til vores stærke forskningsmiljøer.

Jeg er stolt når vores forskere er så tydelige i medierne. Når de tilføjer anderledes vinkler og nuancer. Og når de forsker på tværs.

Som Lone Simonsen siger: “Det er en kendsgerning, at den virkelig cool forskning ofte ligger i spændingsfeltet mellem fag.”

Kenneth Reinicke peger på de anderledes vinkler når han siger: "Jeg har insisteret på at undersøge de svære sider af mænds adfærd."

Og Lone siger også: ”Jeg synes, vi har fat i noget på RUC, som måske er en god model for fremtidens universitet.”

Det er jeg helt enig i. Det som blev skabt i 70’erne og udviklet årti efter årti, det har en helt særlig styrke: Det bygger på visionære universitetsforskere og -ledere fra starten af det 20. århundrede og sidenhen i 50’erne og 60’erne på reformuniversiteter i Canada og USA.

Det problemorienterede projektarbejde og det tværfaglige fundament, det kan man ikke bare tage udenpå, hverken som universitet eller som menneske. Det er fundament for stærk faglighed og for kompetencer til en uforudsigelig fremtid.

Tusind tak til alle jer alumner der er mødt op her i dag. Det glæder mig at se at se I stadig føler kærlighed til stedet selv mange år efter den sidste eksamen. Roskilde Universitet er også jeres universitet! Tak fordi I er med til at skrive historien om vores helt unikke universitet."