| Nyhed

Professor og ph.d.-studerende fra RUC modtager Vanførefondens Forskerpris

Professor Hanne Warming og ph.d.-studerende Emil Søbjerg Falster modtager prisen for deres forskning om og med personer med bevægelseshandicap.
Professor Hanne Warming og ph.d.-studerende Emil Søbjerg Falster
Professor Hanne Warming og ph.d.-studerende Emil Søbjerg Falster. Foto: Fotograf Niels Flink Rasmussen


Vanførefonden uddeler en forskerpris for at anerkende og stimulere forskning inden for områder og emner, der kan bedre forholdene for mennesker med fysisk handicap og deres muligheder i samfundet.

I 2021 går Vanførefondens Forskerpris til professor Hanne Warming og ph.d.-studerende Emil Søbjerg Falster fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet.

De to forskere er tilknyttet Forskningscentret Livet med Mobilitetshandicap, som er samfinansieret af Bevica Fonden og Roskilde Universitet.

”Børn med handicap har i alt for mange år levet en skyggetilværelse – både i samfundet og i forskningen – hvor der ikke i tilstrækkelig grad er taget hensyn til deres perspektiver på eget liv og de udfordringer og barrierer, der begrænser dem i at leve et liv på lige fod med andre,” siger Emil Søbjerg Falster.

Hanne Warming tilføjer:

”Vi ser prisen som en anerkendelse af, at den viden ikke bare er vigtig, fordi den stammer fra og vedrører børnene selv, men fordi den kan være med til at skabe et mere inkluderende samfund for alle mennesker, der udfordrer kropsnormen,” siger hun.

Hanne Warming og Emil Søbjerg Falster modtager prisen for deres arbejde med at tilvejebringe og formidle ny viden om personer med bevægelseshandicap.

I deres forskning undersøger Hanne Warming og Emil Søbjerg Falster ved hjælp af etnografiske metoder børn og unges hverdagsliv, herunder hvad de oplever af barrierer og udfordringer. Ud over Falsters ph.d.-afhandling og en række videnskabelige artikler arbejder Warming og Falster blandt andet på en praksisrettet bog med tilhørende videoer målrettet pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, sygeplejersker og andre faggrupper, der til dagligt arbejder med børn og unge med fysisk handicap, så de professionelle bliver klædt på til bedre at støtte op om målgruppens muligheder i samfundet.

Læs mere om Forskningscentret Livet med Mobilitetshandicap på forskningscentrets hjemmeside.

Læs mere om Vanførefonden på fondens hjemmeside.