| Nyhed

Professor Jesper Jespersen takker af på RUC

Den 1. marts er der afskedsseminar og reception for Jesper Jespersen, der har været ansat på RUC i mere end 25 år.
Professor Jesper Jespersen
Ved afskedsseminaret kan man købe professor Jesper Jespersens nye essaysamling ’Vækstøkonomi på vildspor’.

 

I forbindelse med professor Jesper Jespersens afsked på RUC afholdes et seminar med emnet ’Fremtidens økonomi’ – ud over Jesper Jespersen selv vil også Lisbeth Bech Poulsen MF (SF) og Steen Hildebrandt, professor emeritus, holde oplæg til afskedsseminaret.

Jesper Jespersens eget oplæg til afskedsseminaret har overskriften ’Vore børnebørns økonomiske muligheder.’

”Det, der kendetegner min forskning er, at jeg har foregrebet en række af de diskussioner, som har domineret de første tiår af dette århundrede: Arbejdsløshed, ulighed, klima og miljø - hvilket har givet mine studerende en mulighed for at være på forkant med problemstillinger, der viste sig at have blivende aktualitet. Det sidste ord om disse væsentlige emner er endnu ikke sagt – og jeg vil fortsat være tilknyttet RUC som professor emeritus og sætte fokus på disse emner,” lyder det fra professor Jesper Jespersen.

Ved afskedsseminaret vil professorens nye essaysamling ’Vækstøkonomi på vildspor’, der sammenfatter hans formidling af 20 års forskning på bl.a. RUC, blive præsenteret.

Alle med interesse for ’Fremtidens økonomi’ er meget velkomne.