| Nyhed

Professor i filosofi tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen

Professor Patrick Blackburn fra Roskilde Universitet modtager ridderkorset af Dannebrogordenen for sin indsats som internationalt anerkendt forsker.
Professor Patrick Blackburn
Professor Patrick Blackburn.

 

Ridderkors af Dannebrogordenen uddeles bl.a. til personer for fortjenstfuld civil embedsgerning, og professor Patrick Blackburn fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet er blandt dem, der for nylig er blevet tildelt ordenen.

"Jeg er meget glad for anerkendelsen og den tilknytning til Danmark, den symboliserer", siger Patrick Blackburn.

Patrick Blackburn er en internationalt anerkendt, interdisciplinær forsker. Han er oprindeligt fra New Zealand, men har de sidste 30 år boet i Europa. Siden 2011 har Patrick Blackburn været ansat på Roskilde Universitet, hvor han har fortsat sin forskning i logik, kognitiv videnskab, computerlingvistik og filosofi med fokus på dagligsprog.

Det var dog ikke kun forskning, der bragte Patrick Blackburn til Roskilde Universitet, men også det særlige ved universitetet, nemlig det problemorienterede projektarbejde:

"RUC er et fantastisk sted at undervise for en forsker som mig, der har så mange forskellige forskningsinteresser. Sammen med de studerende bliver projektarbejdet et rum for udforskning af relevante problemstillinger, mens vi træner den kritiske tænkning", siger Patrick Blackburn.
 

Alsidig underviser og forsker

Patrick Blackburn forelæser og vejleder i emner fra kinesisk filosofi, feminisme, digitale universer og videnskabsteori til metafysik og logik. Han har sit hovedvirke i Danmark, men er også meget aktiv internationalt, og samspillet med nationale og internationale kolleger er vigtigt for ham:

"Gruppearbejdet på RUC er også med til at vise de studerende, hvordan resultater bliver større, når man samarbejder. På samme måde har forskningssamarbejde været centralt i min karriere," forklarer Patrick Blackburn.

Således har han sammen med kolleger fra Roskilde Universitet, Torben Braüner og Irina Polyanskaya, anvendt sin forskning til at udvikle og afprøve træningsmetoder med henblik på at styrke sociale kompetencer hos børn med autisme.

Patrick Blackburn har udgivet flere bøger og mere end 150 videnskabelige artikler. I 2001 udgav han bl.a. bogen ’Modal Logic’ sammen med Maarten de Rijke og Yde Venema, begge fra Universiteit van Amsterdam i Holland, og bogen regnes for et hovedværk inden for det interdisciplinære forskningsfelt modallogik.

Sammen med Johan Bos fra Rijksuniversiteit Groningen i Holland og Kristina Stiegnitz fra Union College i Schenectady, USA, stod han bag onlinekurset ’Learn Prolog Now!’ i 2001, og det blev siden fulgt op med en bog med samme titel i 2006. Kurset var et af de første internetbaserede kurser i kodning for begyndere med mere end 3,5 millioner downloads fra brugere fra hele verden.

I samarbejde med Jeremy Seligman fra Auckland University, New Zealand, genopdagede Patrick Blackburn 'Hybrid Logic', et system, der oprindeligt kom fra den newzealandske filosof og logiker Arthur Prior. I fællesskab med Peter Øhrstrøm fra Aalborg Universitet har Patrick Blackburn ledet og netop afsluttet et stort projekt om Priors logik og dens betydning for moderne tidsopfattelser.

Fremtiden byder på flere projekter for Patrick Blackburn med bl.a. forskning i sproglig interaktion med fokus på digital humaniora og undervisning på Global Humanities, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab.