| Forskningsnyt

Professor aktuel med ny bog: Modsvar til populisme på vej 

Demokratiforsker Eva Sørensen peger i ny bog på, at fremtiden for vores politikere ikke er at indtræde i rollen som populister, men at udøve interaktivt politisk lederskab.
Eva Sørensen
Professor Eva Sørensen: "Vi ser kimen af en radikalt anderledes politikerrolle vokse frem". Foto: Uffe Weng.


Relationen mellem de politiske eliter og de stadigt mere politisk selvbevidste borgerne er udfordret i de gamle veletablerede demokratier. Det er udgangspunktet for bogen Interactive Political Leadership’ af Eva Sørensen, som er professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet.

”Borgeren har politiske holdninger og forventer indflydelse også mellem valgene, og politikerne har været sene til at opfatte, at det kræver en ny form for politisk lederskab at agere i et sådant samfund,” påpeger Eva Sørensen.

Ubalancen mellem de nye, selvbevidste borgere og politikere, der får kritik for primært at lytte til borgerne, når valget nærmer sig, har givet populistiske politikere vind i sejlene over det meste af den vestlige verden, og det er problematisk, vurderer Eva Sørensen:  

”De bidrager til at putte benzin på bålet gennem deres nådesløse kritik af de politiske eliter for at mele deres egen kage. Den betydelige opmærksomhed, som populisterne har fået af de nyhedshungrende medier skygger for det faktum, at vi ser kimen af en radikalt anderledes politikerrolle vokse frem,” påpeger Eva Sørensen, som med afsæt i nyere samfundsteori betegner den nye form for lederskab ’interaktivt politisk lederskab’.
 

Styrket dialog

”Kernen i denne form for politisk ledelse er ikke at gå til kamp mod de politiske eliter, men at styrke kontakten, dialogen og den gensidige forståelse mellem folkevalgte politikere og befolkningen,” pointerer Eva Sørensen.

Hun argumenterer i bogen for, at interaktivt politisk lederskab viser vejen til en stærkt tiltrængt modernisering af demokratiet, så det kan fungere i et samfund med aktive antiautoritære borgere og en tilpasning af de offentlige sektors styreformer, så de bliver i stand til at løse tidens store udfordringer.

Det har styrket dialogen mellem politikere og borgere, skabt et bredere politisk ejerskab og forøget løsningernes kvalitet

Parlamenter over hele verden laver i disse år forsøg med øget borgerdialog, fortæller Eva Sørensen.

I Danmark har kommunerne lagt sig i spidsen med udvikling af nye arenaer for såkaldt dialogbaseret politikudvikling. I Gentofte Kommune opretter kommunalbestyrelsen hvert år en række såkaldte opgaveudvalg, hvor politikere og borgere arbejder sammen i 2-3 måneder med henblik på at udarbejde forslag til nye løsninger på vigtige, lokale problemer.

”Det har styrket dialogen mellem politikere og borgere, skabt et bredere politisk ejerskab og forøget løsningernes kvalitet,” fortæller Eva Sørensen.

Mange danske og flere norske kommuner har ladet sig inspirere af de gode erfaringer fra Gentofte Kommune.

Og i Irland har man introduceret borgerfora, der rådgiver parlamentet i sager med høj konflikt – senest i forberedelsen af en folkeafstemning om abort.

”Vejen mod et interaktivt politisk lederskab er ikke uden udfordringer, men de mange forsøg med nye måder at organisere det politiske liv på rundt om i verden og ikke mindst i Danmark viser, at det er muligt at overvinde disse udfordringer, og at en helt ny form for demokratisk samfundsstyring er på vej,” siger Eva Sørensen.  

Bogen Interactive Political Leadership’ er udkommet på Oxford University Press.

 

Mere information

For yderligere information kontakt professor Eva Sørensen, e-mail, eva@ruc.dk, tlf. 4674 2486.