| Forskningsnyt

Pris til eksperiment med tværfaglig undervisning på humaniora

I år modtog lektor Charlotte Engberg, professor Jakob Egholm Feldt og lektor Aksel Haaning Roskilde Universitets undervisningspris.
Modtagerne af undervisningsprisen 2023
RUC’s undervisningspris gik i år til lektor Charlotte Engberg, professor Jakob Egholm Feldt og lektor Aksel Haaning. Foto: Eva Lykke Jørgensen, RUC

 

Roskilde Universitets undervisningspris gik i år til lektor Charlotte Engberg, professor Jakob Egholm Feldt og lektor Aksel Haaning fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab.

De tre undervisere har skabt et tværfagligt kursus med undervisere fra dansk, filosofi og historie. Kurset har fået tilnavnet ”Det humanistiske laboratorium”.

"Det har været vigtigt for os, at laboratoriet viste, hvad humaniora kan og gør som en kritisk og skabende videnskab, men samtidigt gøre det mere eksperimenterende og endda improviserende end det, som de studerende møder på andre kurser. Man kan sige, at vi ville lave noget, som var traditionelt på en utraditionel måde," siger Jakob Egholm Feldt.

På kurset har underviserne arbejdet med et princip om ’emerging curriculum’, hvor pensum bliver til i processen og i de studerendes arbejde. De studerende er medbestemmende i forhold til de valgte problemstillinger på kurset.

Underviserne har udfordret den klassiske måde at tænke eksamensformer på, og de studerende har fået valgfrihed i forhold til eksamensformen. Det kan fx være i form af podcasts, video og essays.

I princippet kan modellen med det humanistiske laboratorium overføres til alle uddannelser, mener Jakob Egholm Feldt.

”Vores udgangspunkt er at stille et relativt bredt og åbent undersøgelsesspørgsmål, som forskere fra forskellige traditioner kan byde ind på med forskellige materialer og forskellige perspektiver. De studerende inviteres ind i undersøgelsen og opfordres til at bidrage med materialer, ideer og perspektiver, som ikke svarer på spørgsmålet, men som undersøger det," siger Jakob Egholm Feldt.

Et af de områder, som de tre undervisere har haft fokus på, er sammensætningen af pensum.

"I tilrettelæggelsen af kurset ønskede vi at opmuntre de studerende til sammen med os at turde bevæge sig ind i en tværfaglig undersøgelse uden et på forhånd defineret curriculum. Pensum blev til i løbet af de studerendes selvstændige arbejde med de faglige problemstillinger," fortæller lektor Charlotte Engberg. 

Det er 6. gang, at universitetets undervisningspris bliver uddelt, og med prisen følger 25.000 kr. til uddannelsesaktiviteter.

 

Mere information: 

For yderligere information kontakt RUC Kommunikation & Presse: ruc.dk/presse.