| Nyhed

OpenBioLab: Virksomheder får unik mulighed med mobilt laboratorium fra RUC

Roskilde Universitet åbner det mobile bioanalyselaboratorium for små og mellemstore virksomheder inden for fødevarer og biosolutions.
Laboratorium på Roskilde Universitet
Et laboratorium på Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.

 

Mange biobaserede små og mellemstore virksomheder har ikke nødvendigvis selv test- og udviklingsfaciliteter til at få de fornødne data, når de vil afprøve nye ideer og produktudvikling.

Men den barriere kan Roskilde Universitet nu hjælpe virksomhederne ud over med det nyetablerede OpenBioLab.

OpenBioLab er et mobilt bioanalyselaboratorium, som giver virksomhederne mulighed for at arbejde sammen med studerende om analyser med bistand fra forskere. Laboratoriet råder over udvalgt analyseudstyr, som de studerende kan tage med ud til en virksomhed. Her kan de analysere prøver tæt på produktionen i stedet for at gøre det i et laboratorium på Roskilde Universitet. I samarbejde med virksomheden kan de studerende f.eks. lave projektforløb, hvor det er muligt at undersøge produkter eller processer, som virksomheden har brug for mere indsigt i.

Hvis nogle af analyserne stiller krav til sikkerhedsforanstaltninger som udsug eller stinkskabe, er der også muligheder for, at projekter kan udføres i de moderne laboratorier på Roskilde Universitet.

Dekan på Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet Susanne Sørensen glæder sig over den nye mulighed for tæt samarbejde mellem universitet og små og mellemstore virksomheder.

”Jeg ser et stort potentiale i faciliteter som OpenBioLab, fordi iværksættere ofte mangler adgang til selv det mest basale laboratorieudstyr i de tidlige idéfaser. På Roskilde Universitet er vi meget optaget af at bygge bro mellem regionens erhvervsliv og de studerendes interesse for bæredygtige løsninger og innovation. Det er et godt match at bringe studerende med evner til at planlægge og gennemføre analysekrævende projekter i samspil med innovative virksomheder,” siger Susanne Sørensen.

OpenBioLab har fokus på virksomheder, der arbejder med udvikling af produkter, som er baseret på biobaserede råvarer som eksempelvis fødevarer, fødevareingredienser eller produkter, som udnytter restprodukter fra fødevareproduktion eller anden biologisk produktion. Det kunne f.eks. være til biobaserede materialer.

”Jeg er overbevist om, at samspillet mellem det regionale erhvervsliv og de studerende vil bidrage til ny viden i virksomhederne, så deres innovationskraft understøttes og styrkes. Det er afgørende for at skabe og opretholde et dansk økosystem af nye og bæredygtige løsninger for optimal udnyttelse af vores bioressourcer,” siger Susanne Sørensen.

Laboratoriet er fortrinsvis tiltænkt virksomheder i Region Sjælland, men andre virksomheder er også velkomne.


Værdiforøgelse for virksomheden

Gennem studentersamarbejde i OpenBioLab kan virksomhederne få adgang til analyser og data, som understøtter eksempelvis kvalitetskontrol, udvikling af nye produkter eller bedre udnyttelse af overskudsprodukter, så virksomhederne derigennem kan forbedre processen og øge værdien af produktionen.

”Der er mange fordele i et samarbejde med OpenBioLab for regionens virksomheder. De studerende, som driver arbejdet under vejledning af forskere, byder både ind med ny viden, men også helt nye ideer og perspektiver på virksomhedernes udfordringer. Det er helt afgørende at kunne få disse blik udefra, når man arbejder med innovation,” siger lektor med ansvar for laboratoriet Frederik Diness og fortsætter:

”Det vil ikke kun blive ved ideerne. RUC-studerende handler på dem, så virksomhederne vil opleve at få konkrete resultater. Endelig gør den tætte studenterrelation, at virksomheden kan få et forspring, når fremtidens engagerede medarbejder rekrutteres”.

Virksomheder kan arbejde sammen med studerende i forhold til for eksempel:
- Indledende karakterisering af råvarer (f.eks. proteinindhold).
- Karakterisering af prøver udtaget under fremstilling for at følge en proces analytisk.
- Analyse af sidestrømme og deres potentielle værdifulde indholdsstoffer.
- Undersøgelse af enzymbaserede processer.
- Karakterisering af fermenteringsprocesser.

OpenBioLab er en del af erhvervsfyrtårnet Biosolutions Zealand og hører under Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.

Erhvervsfyrtårnet ledes af Food & Bio Cluster Denmark, og etableringen er støttet af EU under Biosolutions Zealand-projekterne.

OpenBioLab blev officielt åbnet ved et arrangement på Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet fredag den 26. april 2024.

Åbningsarrangementet var støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens Innovationskraft-program.

 

OpenBioLab

På OpenBioLabs hjemmeside vil det fremadrettet blive muligt at læse en nærmere beskrivelse af, hvordan virksomheder kan indgå projektsamarbejde med studerende og dermed få adgang til OpenBioLab-faciliteterne.

Det sker typisk gennem deltids-projektarbejde af 4-5 måneders varighed i forårs- eller efterårssemestret (fra henholdsvis 1. september eller 1. februar). Alternativt kan det også være længerevarende projekter i form af fuldtidsspecialer, der strækker sig over 9-12 måneder.

Læs mere på OpenBioLabs hjemmeside.