| Tæt på videnskaben

Nyt projekt: Byggematerialer skal genanvendes

Lektor i miljø og innovation Thomas Budde Christensen vil skabe systemer til at genbruge byggematerialer - et område, som står for en væsentlig del af den globale affaldsproduktion.

Thomas Budde Christensen


I en tid hvor de fleste danskeres affaldsspande er inddelt i sindrige systemer med adskillige spande under køkkenvasken til både grønt affald, plastik, metal osv., og hvor vi konstant bliver gjort opmærksomme på voksende miljøproblemer, er der stadig en del områder, hvor de grønne tanker ikke er slået helt igennem endnu.

I byggebranchen genereres der enorme mængder affald, som i mange tilfælde nedknuses og bruges som fyld i veje og anlæg i stedet for at blive genanvendt som deciderede byggematerialer.

»Problemet er, at byggeprocesser producerer en hel masse affald, både når man river ned, og også i selve byggeprocessen. Hovedparten af det affald bliver i dag nedknust og brugt som fyldmateriale til fx veje, og på den måde går en stor del af værdien af de ressourcer tabt. Det er jo et samfundsøkonomisk tab, og så er der store miljømæssige problemer i det,« forklarer Thomas Budde Christensen, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.

Det rummer kæmpestore perspektiver, både miljømæssigt og økonomisk, hvis vi som verdenssamfund bliver bedre til at genanvende materialer fra byggeriet
 

Det skal være lettere at genanvende

Byggesektoren står for op mod en tredjedel af alt affald i Danmark, og denne tredjedel rummer et stort potentiale for langt større genanvendelse, men der er p.t. mange barrierer, som skal overskrides, før det kan lykkes. Den problemstilling har Thomas Budde Christensen, sammen med en række samarbejdspartnere, sat sig for at udvikle løsninger til.

Hans arbejde handler om at udvikle planlægningsmetoder til at gøre det lettere for både offentlige myndigheder og bygge- og anlægsbranchen at genanvende de materialer, som er gode nok til at blive genbrugt, men blot er så uheldige at befinde sig i bygninger, der skal rives ned. I dag kan det sjældent betale sig at differentiere mellem de forskellige materialer, så det meste ender som affald - også de mange materialer, der egentlig godt kunne genbruges.

Projektet er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, RUC og CONCITO samt en række kommuner og affaldsselskaber, som skal udvikle og teste forskellige koncepter, der skal gøre det lettere at genanvende byggematerialer.
 

Uambitiøse EU-mål

Thomas Budde Christensen og hans samarbejdspartnere har sat sig mål, der ligger ud over de gældende EU-mål for, hvor meget der skal genanvendes - og hvordan.

»Der er meget store potentialer for at genanvende byggematerialer. Der er en EU-politik om, at 70% af alle byggematerialer skal genanvendes i 2020 - men her tænker man kun genanvendelse som nedknusning, altså til brug som fyld i eksempelvis veje. Der er en mere intelligent måde at gøre det på, så vi skal være meget mere ambitiøse,« siger han.

I ‘Partnerskab for Cirkulære Kommuner’ arbejder Thomas Budde Christensen på at udvikle metoder til lettere at genanvende byggematerialer både for private og for byggebranchen.

Lige nu er der demonstrationsprojekter i gang en række steder i Danmark, bl.a. på Bornholm, i Høje-Taastrup og i Roskilde, hvor man med Thomas Budde Christensen og hans kolleger arbejder på at udvikle procedurer og metoder, så de mange byggematerialer, som faktisk kan genbruges, bliver taget forsigtigt ned og genbruges igen i nye byggeprojekter. Problemet er, at der ikke hidtil har været en tradition for denne måde at tænke på, og man har i vid udstrækning bare revet gamle huse ned, kørt affaldet bort, og så bygget nyt med nye materialer.

Udfordringen ligger i, at mange ting skal ændres samtidigt hos både entreprenører, håndværkere, arkitekter og bygherrer, så alle trækker på samme hammel og gør en indsats for at genanvende mest muligt.

»Det er en supertanker, der skal vendes, og det kræver samtidige ændringer i både økonomiske relationer, politik og lovgivning, teknologi, kompetencer, praksis og viden at lave bæredygtig omstilling i byggebranchen,« siger Thomas Budde Christensen.

 

Thomas Budde Christensen
Thomas Budde Christensen er leder af RUC's Centre for Interdisciplinary Research and Education in Circular Economy and Sustainability – CIRCLES.

Partnerskab for Cirkulære Kommuner

  • Partnerskab for Cirkulære Kommuner er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Roskilde Universitet og Concito, som har det sigte at skabe sammenhæng mellem kommuner, affaldsselskaber og alle dele af byggebranchen med henblik på at gøre hele værdikæden i byggeriet bedre til at bruge genanvendte byggematerialer.
  • Mere end en tredjedel af alt affald i Danmark vurderes at komme fra byggesektoren.
  • Forventningen fra Partnerskab for Cirkulære Kommuner er at nedbringe denne andel drastisk gennem målrettet samarbejde med alt fra nedrivningsfirmaer, genbrugsstationer, arkitekter, bygherrer, entreprenører og håndværkere.