| Nyhed

Nyt forskningssamarbejde mellem RUC og Guldborgsund skal styrke de lokale fødevarer

Roskilde Universitet og Guldborgsund Kommune er gået sammen om et tre-årigt samfinansieret ph.d.-projekt, der skal undersøge de regionale fødevaresystemer som en drivkraft for lokal udvikling.
Grøntsager
Målet med et nyt ph.d.-projekt er at skabe et forskningsbaseret grundlag for Guldborgsundområdets strategi for udvikling af lokale, stedbundne og bæredygtige fødevarer. Foto: Colourbox

 

Siden 2017 har Roskilde Universitet og Guldborgsund Kommune haft en strategisk partnerskabsaftale, som er kommet til udtryk i flere projekter. Nu har universitet og kommune igangsat et nyt, samfinansieret ph.d.-projekt inden for moderne fødevaresystemer og udvikling af lokal bæredygtighed.

"Med dette nye forskningssamarbejde om fødevaresystemer med Guldborgsund har vi sat endnu mere blus på udviklingen af langsigtede samarbejder, hvor vi deler vores ekspertise og viden med ikke blot studerende, men også med erhvervslivet og de kommunale institutioner. Jeg er sikker på, at dette kan blive et eksempel til efterfølgelse, da der er et stort behov for at tilføre forskningsbaseret og nytænkende viden om bæredygtige fødevaresystemer til hele regionen," siger Roskilde Universitets prorektor Peter Kjær.

Det overordnede formål med ph.d.-projektet er at kortlægge og karakterisere fødevaresystemer i Guldborgsund, som skal resultere i forslag til handlinger. Målet er at skabe et forskningsbaseret grundlag for Guldborgsundområdets strategi for udvikling af lokale, stedbundne og bæredygtige fødevarer.

Fremgangsmåden skal desuden dokumenteres og publiceres, så den potentielt vil kunne bruges og udbredes til andre geografiske områder, som ligger inden for ’Greater Copenhagen’-området, der dækker over Region Sjælland, Region Hovedstaden og regioner i Sverige.

Samarbejdet mellem Roskilde Universitet og Guldborgsund Kommune handler om at dele læring, viden og problemløsning, så man i fællesskab kan bidrage til at flytte landbrugs- og fødevaresektoren fremad.

”Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg i lang tid har arbejdet for at styrke vores uddannelses- og forskningsmiljø, og det gør vi helt klart med dette nye initiativ. Når vi opbygger disse samarbejder handler det altid om at styrke uddannelsesmiljøet og vores erhvervsliv, og så er fødevarer jo samtidig én af områdets styrkepositioner, så det er helt perfekt,” siger borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder.

Det bakker forretningschef for landbrug & fødevarer i Business Lolland Falster Steffen Lund op om.  

”Med dette projekt får vi et godt og veldokumenteret overblik over vores forretningsmuligheder inden for landbrugs- og fødevareområdet for de kommende år. En forskningsbaseret karakteristik af vores fødevaresystem vil supplere og styrke den indsats, vi allerede er i gang med. Og jeg tror, at dette pionerarbejde vil give os et godt grundlag for en samlet indsats, som kan komme alle lokale aktører - og særligt virksomhederne inden for området - til glæde og gavn,” siger Steffen Lund.

På Roskilde Universitet vil det nye projektsamarbejde med Guldborgsund Kommune blive en del af et forskningsmiljø, der har stor erfaring med internationalt og nationalt samarbejde inden for bæredygtig og grøn omstilling i fødevaresystemet, og den kommende ph.d.-studerende bliver tilknyttet forskningsgruppen, der forsker i bæredygtige fødevaresystemer. Forskningsgruppen METRIK står blandt andet bag tre store internationale projekter under EUs Horizon 2020-program for forskning og innovation samt flere nationale projekter om blandt andet madspild i det offentlige, ældremad, skolemad og udespisning. Med det nye ph.d.-projekt udbygges dette område yderligere med forskning i lokale, bæredygtige fødevaresystemer.