| Nyhed

Nyt forskningsprojekt peger på barrierer, når udlændinge skal integreres på arbejdsmarkedet

Forskere bag EU-finansieret forskningsprojekt påpeger, at der er et stort potentiale i indsatsen for arbejdsmarkedsintegration, hvis der i højere grad bliver taget højde for flygtninge, migranter og asylansøgeres kvalifikationer fra deres hjemlande.
Arkivbillede af sygeplejerske på hospital
Sundhedsvæsenet er et af de områder, hvor der kan være et potentiale ved at anerkende udlændinges kvalifikationer fra deres hjemlande. Arkivfoto: Colourbox

 

Hvilke muligheder og udfordringer er forbundet med flygtninge, migranter og asylansøgeres integration på det danske arbejdsmarked? Det har det danske hold af forskere i projektet SIRIUS (Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets) undersøgt i de seneste tre år.

I Danmark har der de senere år været politisk fokus på at få udlændinge hurtigt i arbejde, og selvom der kan være forskelle på eksempelvis flygtninge og migranters situationer, oplever en del af de udlændinge, der er blevet interviewet til projektet, nogle af de samme barrierer for at blive integreret på det danske arbejdsmarked. Det er barrierer som for eksempel sprog, kulturelle koder og normer og et manglende netværk, som ellers ofte kan være en god vej ind på det danske arbejdsmarked. Desuden oplever en del af de interviewede, at de ikke får et job svarende til deres kvalifikationer, og at dette skyldes, at de bliver mødt af et system, der ikke nødvendigvis er gearet til at tage højde for den enkelte udlænding.

Professor i global studies på Roskilde Universitet Michelle Pace, der er leder af det danske hold af forskere, konkluderer på baggrund af forskningsprojektet, at det nuværende fokus på at få udlændinge hurtigt i arbejde medfører problemer.

”De potentielle gevinster ved en god arbejdsmarkedsrettet indsats er store, men lige nu ser vi, at en del udlændinge ikke rigtigt har mulighed for at bidrage med de kvalifikationer, de har. Vores forskning viser, at man med fordel kunne arbejde med at udvikle et system, der i højere grad vurderer de færdigheder, som udlændingene har med sig, så man kan sikre sig, at de kan få job, der afspejler deres færdigheder og erfaringer,” siger professor Michelle Pace.

Siden 2018 har det danske hold af forskere undersøgt og analyseret de juridiske og politiske muligheder og barrierer for arbejdsmarkedsintegration. Ud over en række flygtninge, migranter og asylansøgere har forskerne også interviewet repræsentanter fra politiske partier, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og civilsamfundsorganisationer for at opnå en forståelse af, hvad et fokus på at få flygtninge og asylansøgere hurtigt i arbejde har betydet.

”Vores forskning viser, at flygtninge, migranter og asylansøgere bidrager til arbejdsstyrken, men de udgør også en ressource, som det danske velfærdssamfund kunne udnytte meget bedre. Flere af de interviewede beskriver en kamp for at få deres kvalifikationer ordentligt vurderet og anerkendt. Det har konsekvenser for det enkelte menneske, men også et urealiseret potentiale for det danske arbejdsmarked,” siger Michelle Pace.

Det danske hold af forskere fra Roskilde Universitet vil præsentere deres resultater på en konference på Roskilde Universitet den 5.-6. oktober 2020. Det er muligt både at deltage fysisk og online i konferencen, og antallet af fysiske pladser er begrænset. Alle deltagere skal tilmelde sig.

SIRIUS-projektet er finansieret gennem EU-forskningsprogrammet Horizon 2020. De øvrige projektpartnere er Glasgow Caledonian University (Storbritannien), Université de Genève (Schweiz), European University Institute (Italien), University of Florence (Italien), Charles University (Tjekkiet), Solidar (Belgien), Solidarity Now (Grækenland), University of Jyväskylä (Finland), University of Parma (Italien), National Technical University Athens (Grækenland) og Multikulturní Centrum Praha (Tjekkiet).

Få mere information om SIRIUS på projektets hjemmeside.