| Nyhed

Nyt forskningsprojekt om katolicisme får millionbevilling

Velux Fonden bevilger 6 mio. kr. til professor (MSO) Bjørn Thomassen, der skal lede projekt om de voksende katolske befolkningsgrupper i Danmark.
jomfru maria
Statue i Murat i Frankrig. Katolikkerne har historisk set gået meget op i at dyrke helgener - især Jomfru Maria. Foto: Unsplash.com


Immigration og kulturel integration har i årtier været øverst på den politiske dagsorden med næsten automatisk reference til Islam og muslimer. Men i dagens Danmark er der mindst lige så mange indvandrere med en kristen som en muslimsk baggrund. En stor del af disse indvandrere er katolikker, men der findes meget lidt forskning om katolicisme i Danmark.

Det skal et nyt forskningsprojekt ledet af professor (MSO) Bjørn Thomassen nu lave om på.

Projektet har netop fået en bevilling fra Velux Fonden på knap 6 mio. kr.

»Personligt vil projektet give mig mulighed for at fordybe mig i et emne, der i stigende grad optager mig, nemlig religionens rolle i globaliseringen

I projektet vil Bjørn Thomassen sammen med fire forskerkollegaer afdække, hvordan katolicismen udleves i bevægelsen ud og ind af Danmark og analysere, hvordan katolsk tro og praksis hænger sammen med katolsk-inspireret etik, der påvirker holdninger til moral, arbejde, krop og identitet.

”Bevillingen er et gevaldigt skulderklap, der giver endnu mere lyst og inspiration til at forske videre. Personligt vil projektet give mig mulighed for at fordybe mig i et emne, der i stigende grad optager mig, nemlig religionens rolle i globaliseringen. Til projektet er tilknyttet et advisory board med førende internationale eksperter inden for global religion, som vi glæder os til at arbejde tæt sammen med,” siger Bjørn Thomassen, der er tilknyttet Institut for Samfund og Erhverv på Roskilde Universitet og i 2019 fik tildelt et MSO-professorat på Socialvidenskab, netop med religion og globalisering som omdrejningspunkt.

Det nye forskningsprojekt vil indbefatte den første komparative, dybdegående undersøgelse af de voksende katolske befolkningsgrupper i Danmark og deres bånd til den bredere verden. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i fem case-studier af henholdsvis polske, mellemøstlige, nigerianske, filippinske og spansk/mexicanske minoritetsgrupper og deres nationale og transnationale netværk.

Projekttitel:

Den Katolske Etik og de Globale Moderniteters Ånd. 
Global Katolicisme i en Dansk og Transnational Kontekst (CESGM).

Bevilget beløb: 

5.966.059 kr.

Forskerholdet:

Projektleder Bjørn Thomassen, professor (MSO), RUC, assisterende projektleder Andreas Bandak, lektor, KU, Astrid Krabbe Trolle, post.doc, samt to ph.d.-studerende.

 

Fakta om bevillingen

Med kernegruppeprogrammet har VELUX FONDEN siden 2008 fokuseret på at støtte humanvidenskabelig grundforskning på højeste niveau i tæt samarbejde med universiteternes humanistiske institutter. I år får syv projekter bevillinger på i alt 40 mio. kr.