| Forskningsnyt

Nyt forskningsprojekt: Hvordan styrker vi omsorgen for børn i dagtilbud?

Den basale omsorg for børn i vuggestuer og børnehaver er blevet glemt af politikere og forskere i debatten om normeringer, arbejdsmængde og opgaver ifølge lektor i pædagogik på Roskilde Universitet. Et nyt forskningsprojekt skal sætte fokus på omsorgen i dagtilbud og uddanne fremtidens pædagoger til bedre at kunne yde den vigtige omsorg for børnene.
Gitz
Lektor i pædagogik Thomas Gitz-Johansen bidrager til nyt stort forskningsprojekt om omsorgen til børn i dagtilbud. Foto: RUC.

 

Pædagoger i vuggestuer og børnehaver ser omsorg som noget helt centralt for deres faglighed. Alligevel peger undersøgelser fra bl.a. Danmarks Evalueringsinstitut og VIVE – Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd, på, at børn i mange vuggestuer ikke altid indgår i det sensitive og opmærksomme samspil med børnene, der ifølge forskere ellers er afgørende for børns trivsel, og ikke mindst deres mulighed for at klare sig godt psykisk og følelsesmæssigt resten af livet.

Et nyt forskningsprojekt har derfor fået 12 mio. kr. til at styrke omsorgen i dagtilbud og på pædagoguddannelsen. Studiet vil dels lære af, hvordan omsorgsopgaven egentlig løses ude i daginstitutionerne, dels skrue et program sammen til pædagoguddannelsen, der skal uddanne fremtidens pædagoger til at give den essentielle udviklingsfremmende omsorg. 

Tidlig omsorg betyder meget 

Projektet er et samarbejde mellem Roskilde Universitet (RUC), Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) og Københavns Professionshøjskole (KP). RUC er repræsenteret i projektet ved Thomas Gitz-Johansen, lektor i pædagogik, og ekspert i omsorg og dens betydning for børns emotionelle udvikling.  

Han forklarer, at kvaliteten af den tidlige omsorg er med til at bestemme, hvor robust og harmonisk man bliver senere i livet.

”Børn udvikler sig ikke automatisk, men gennem relationer og interaktioner med voksne. Når langt størstedelen af vores børn kommer i dagtilbud senest fra etårsalderen, er kvaliteten af relationerne mellem pædagogerne og børnene derfor næsten lige så afgørende for børnenes udvikling, som relationen mellem børnene og deres forældre”, siger Thomas Gitz-Johansen.  

Mere omsorg på pædagoguddannelsen

Han er hovedsageligt involveret i den del af projektet, der handler om, hvordan man kan uddanne fremtidens pædagoger til at give mere omsorg.

Han peger på, at der fra hverken fra politikernes eller forskernes side har været meget fokus på omsorgsopgaven, og det på trods af dens vigtighed.

”Som det er i dag, fylder omsorg meget lidt i pædagoguddannelsen. Der er de seneste årtier sket en akademisering af pædagoguddannelsen, og en bevægelse væk fra, at de pædagogstuderende lærte noget om, hvordan man konkret giver den mere basale omsorg”, siger Thomas Gitz-Johansen.

Ifølge RUC-forskeren er pædagogers omsorgskompetencer professionelle kompetencer, men omsorg gives også med hele personligheden, der er præget af ens egen opvækst og den omsorg, man selv har oplevet som barn.

”Det er vigtigt, at vi også både får det praktiske og det personlige element med, når vi uddanner pædagoger i at blive gode til omsorg”, siger Thomas Gitz-Johansen, der understreger, at den nye omsorgsundervisning skal kunne rummes indenfor de eksisterende studieordninger på pædagoguddannelsen.

De konkrete undervisningselementer relateret til omsorg, som forskerne bag projektet får formuleret, skal afprøves på 104 studerende på KP næste år og indsatsen undersøges kvantitativt og kvalitativt. Erfaringerne herfra vil Thomas Gitz-Johansen og hans kollegaer fra KP og DPU beskrive i projektet. Idéen er, at resultaterne skal bruges til at udvikle omsorgsdelen generelt på pædagoguddannelserne.

Børn skal forberedes til livet

RUC-forskeren bidrager bl.a. til projektet med en masse viden om børns behov og udvikling, og om hvor meget relationerne mellem børn og voksne betyder senere i livet.

”Vi oplever lige nu, at der er mange børn og unge med emotionelle vanskeligheder. Vi kender ikke den præcise årsag, men det er i denne situation vigtigt at styrke betingelserne for børnenes emotionelle udvikling ved at have fokus på omsorgen. Normeringer betyder meget, men vi skal også have fokus på de primære behov, og hvordan vi bedst tager vare på dem, først på uddannelsen og dermed også på sigt ude i dagtilbuddene. Håbet er, at børnene – når de kommer i skolealderen – er blevet børn, som hviler i sig selv, og som er godt forberedte på livet”, siger Thomas Gitz-Johansen.  

 

Fakta

De 12 mio. kr. er bevilget af Partnerskab for Børneforskning nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Projektet forventes at være afsluttet i 2027. Projektet ledes af lektor Lone Svinth fra DPU, hvorfra også lektor Ditte Winther-Lindqvist deltager. KP er repræsenteret ved lektor Anders Skriver Jensen og lektor Anders Bech Christiansen samt lektor Henriette Jæger, der indskrives som ph.d.- studerende på RUC. Fra RUC deltager derudover lektor i pædagogik Thomas Gitz-Johansen.