| Nyhed

Nyt forskningsprojekt: 3D-print skal hjælpe til at genoprette ålegræsbanker i danske farvande

Marinebiolog og lektor Kasper Elgetti Brodersen modtager en bevilling på 3,2 millioner kroner til et projekt om genoprettelse af ålegræsbanker og deres økosystemer.
Forsker dykker.
I sin forskning generelt undersøger lektor Kasper Elgetti Brodersen konsekvenser af klimaændringer og menneskelig aktivitet i kystområder. Han arbejder specielt med effekten på havets planter.


Ålegræsbede i havene har en positiv virkning på klima og havmiljø, men ålegræsbanker er gået betydeligt tilbage i de seneste årtier. Ålegræsbede er hjemsted for et rigt dyreliv med blandt andet muslinger, fisk, krabber og snegle og er et vigtigt område for fiskeyngel og for føde til havets fugle.

I et nyt internationalt forskningsprojekt vil lektor Kasper Elgetti Brodersen fra Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet præsentere nye og innovative metoder til genoprettelse af ålegræsbanker og deres økosystemer i danske farvande. Projektet modtager en bevilling på 3,2 millioner kroner som led i Danmarks Frie Forskningsfonds program ’Fri grøn forskning’.

Holdet bag projektet vil bruge bionedbrydelige, 3D-printede enheder til at genoprette ålegræsbanker for eksempel i områder med primært løst, mudret sediment og med højt indhold af organisk materiale og giftige kemiske stoffer såsom svovlbrinte. Det vil ske i samarbejde med den australske forskningsgruppe Blue Carbon Lab ved Deakin University, Melbourne, Australien.

”Formålet med de biologisk nedbrydelige elementer er at optimere vækstbetingelserne for de genoprettede ålegræsplanter ved at sikre forbedrede kemiske forhold herunder en reduktion af giftig svovlbrinte som resultat af elementernes iltning af sedimentet, såvel som en bedre forankring af planterne i sedimentet. Udviklingen af en ny metode til at genoprette havgræsenge i kystområder, der tidligere har været anset som uegnede, kan være med til at forbedre miljøforholdene i de danske farvande som resultat af havgræsengenes optag af næringsstoffer og deres funktion som blandt andet opvækstområde for fisk,” siger marinebiolog og lektor i økosystemøkologi Kasper Elgetti Brodersen.

 

Lektor Kasper Elgetti Brodersen
Lektor Kasper Elgetti Brodersen fra Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.